Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv
::  Amaç Kapsam ::

Teknolojik Araştırmalar: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi;

Makine mühendisliği ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili konularda yazılmış araştırma makaleleri, kısa makaleler, teknik notlar ve teknolojik tartışma konularını 
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak iki faklı dilde yayınlanmaktadır.

Dallarında uzmanlaşmış otorite konumundaki araştırmacıların hazırlamış oldukları geniş bir perspektif veren ve yeni araştırma dallarında genç araştırmacılara yeni bakış açıları kazandıran davetli makaleler de yayınlanmaktadır. Kapsam içindeki konularda hızlı, güvenilir ve kolay ulaşılır bir platform oluşturmak amaçlanmaktadır.  Tasarım, Malzeme, İmalat, Mekanik, Makine Teorisi, Makine Dinamiği, Otomotiv, Otomasyon, Üretim Planlaması ve Kontrolü gibi doğrudan makine mühendisliği ile ilgili konuların yanında eğitim ile elektronik ve bilgisayar alanlarındaki çalışmalar da değerlendirilmektedir. Uygulamalı çalışmalara ve gerçek problem çözümlerine öncelik verilmektedir. Bu şekilde akademik ve endüstriyel alanlardan geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı amaçlanmaktadır.

DAVETLİ MAKALELER: Uzman bilim adamlarına editör tarafından davetli olarak yazdırılmaktadır.

ARAŞTIRMA MAKALELERİ: Belirli bir konuyu bütün yönleri ile ele alan tamamlanmış araştırma çalışmalarını içeren makalelerdir. En az iki hakem tarafından incelenerek yayınlanması konusuna karar verilmektedir.

KISA MAKALELER: Devam eden araştırma çalışmalarının ön bulgularını ilgililere hızlı bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan makalelerdir. En az bir hakem tarafından incelenerek yayınlanması konusuna karar verilmektedir. 

TEKNİK NOTLAR: Belirli bir endüstriyel problemin çözümü konusunda odaklanmış kısa yazılardır. İlgili alandaki editör tarafından yayınlanmasına karar verilmektedir.

DERLEME MAKALELER: Güncel literatür verileri taranarak bir konu ile ilgili eksiklikler tanımlanıp analizlerin yapılması ve bunların sentezlenmesi sonucunda yeni bir bakış açısı kazandıran, literatürdeki eksikleri tespit ederek gelecek yıllarda yapılabilecek olan araştırmalara yön verebilen makalelerdir. Genellikle editör tarafından yazdırılmaktadır. Bu konuda önerisi olanların önceden editörle irtibata geçmeleri gerekmektedir..