Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv
::  Amaç Kapsam ::

Teknolojik Araştırmalar: Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi;

Otomotiv mühendisliği ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili konularda yazılmış araştırma makaleleri, kısa makaleler, teknik notlar ve teknolojik tartışma yazılarını yayınlayan hakemli bir elektronik dergidir. Dallarında uzmanlaşmış otorite konumundaki araştırmacıların hazırlamış oldukları geniş bir perspektif veren ve yeni araştırma dallarında genç araştırmacılara yeni bakış açıları kazandıran davetli makaleler de yayınlanmaktadır.

Kapsam içindeki konularda hızlı, güvenilir ve kolay ulaşılır bir platform oluşturmak amaçlanmaktadır.

Benzinli ve dizel motor teknolojileri, Enjeksiyon sistemleri, Oto elektrik ve elektroniği, Güç aktarma organları, Taşıt iç haberleşme sistemleri, Taşıt boya ve kaporta teknolojileri, Taşıt yönlendirme, süspansiyon, lastik teknolojileri, Taşıt güvenliği, Taşıt imal, montaj ve yan sanayi teknolojileri, motor ve taşıt deney yöntemleri alanlarındaki çalışmalar yanında motor ve taşıt teknolojilerini ilgilendiren eğitim, materyal geliştirme ve yenileştirme çalışmaları da değerlendirilmektedir.

Uygulamalı çalışmalara ve gerçek problem çözümlerine öncelik verilmektedir. Bu şekilde akademik ve endüstriyel alanlardan geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı amaçlanmaktadır

DAVETLİ MAKALELER: Uzman bilim adamlarına editör tarafından davetli olarak yazdırılmaktadır.

ARAŞTIRMA MAKALELERİ: Belirli bir konuyu bütün yönleri ile ele alan tamamlanmış araştırma çalışmalarını içeren makalelerdir. En az iki hakem tarafından incelenerek yayınlanması konusuna karar verilmektedir.

KISA MAKALELER: Devam eden araştırma çalışmalarının ön bulgularını ilgililere hızlı bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan makalelerdir. En az bir hakem tarafından incelenerek yayınlanması konusuna karar verilmektedir. 

TEKNİK NOTLAR: Belirli bir endüstriyel problemin çözümü konusunda odaklanmış kısa yazılardır. İlgili alandaki editör tarafından yayınlanmasına karar verilmektedir.

DERLEME MAKALELER: Güncel literatür verileri taranarak bir konu ile ilgili eksiklikler tanımlanıp analizlerin yapılması ve bunların sentezlenmesi sonucunda yeni bir bakış açısı kazandıran, literatürdeki eksikleri tespit ederek gelecek yıllarda yapılabilecek olan araştırmalara yön verebilen makalelerdir. Genellikle editör tarafından yazdırılmaktadır. Bu konuda önerisi olanların önceden editörle irtibata geçmeleri gerekmektedir