Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Cilt 4 Sayı 3 Yıl 2012

Değerli Meslektaşlarımız; Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi, alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, bu alanlarda Türkçe-İngilizce bir kaynak oluşturmak amacıyla yazılmış araştırma makaleleri, kısa makaleler, teknik notlar ve teknolojik tartışma yazılarını yayınlayan hakemli bir elektronik dergidir.

Dallarında uzmanlaşmış otorite konumundaki araştırmacıların hazırlamış oldukları geniş bir perspektif veren ve yeni araştırma dallarında genç araştırmacılara yeni bakış açıları kazandıran davetli makaleler de yayınlanmaktadır

Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman hakemlere değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir. Taşıt Teknolojileri Dergisi, yılda 3 defa yayımlanmaktadır.

Bu sayı ile dergimizin dördüncü yılının üçüncü sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Yurt içi ve yurt dışı makalelerde dergimize atıf yapılması oldukça önemli olup bu konuda siz değerli araştırmacılarının katkısına ihtiyaç bulunmaktadır. İlgi ve desteginiz için çok teşekkür ederiz.

Dergimiz EBSCOhost tarafından taranmaktadır.