Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Hidrolik Boom Tipi Örnek Bir Krende Statik Yükleme Sonucu Oluşan Gerilmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi
Yazar Adı H. Kürşat ÇELİK, Mehmet UÇAR, Ali ÇAVDAR
Adres 1Akdeniz Ünv., Fen Bilimleri Enst. Tarım Makineleri ABD 07070 Antalya- Türkiye 2Kocaeli Ünv., Tek.Eğt. Fak., Makine Eğitimi, Otomotiv ABD 41000 Kocaeli-Türkiye 3Kocaeli Ünv., Tek.Eğt. Fak., Makine Eğitimi, Otomotiv ABD 41000 Kocaeli-Türkiye
Özet  Krenler (Vinçler) günümüzde, inşaat sektörü, ağır sanayi, limanlar ve gemilerde oldukça sık kullanılan ve bu sektörlerin vazgeçilmez iş makinelerindendir. Limanlarda ve gemiler üzerinde kullanılan hidrolik boom tipi krenler farklı kullanım amaçlarına yönelik tasarlanmakta ve çalıştırılmaktadırlar. Özellikle katı yük yüklemelerinde hassas ve kullanışlı olmasından ötürü oldukça yaygındırlar. Çelik konstrüksiyon olan bu tip krenlerin, büyük taşıma kapasiteli istenmeleri ve hareketli yapılarından dolayı üzerlerinde büyük gerilme dağılımları oluşmaktadır. Bu nedenle krenlerin tasarımı sırasında maruz kaldığı dinamik ve statik yükler iyi analiz edilmelidir. Bu çalışmada, örnek olarak seçilen hidrolik boom tipi bir krendeki taşıyıcı kol (boom) 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Taşıyıcı kol üzerinde statik yükleme durumu altındaki gerilme dağılımları sonlu elemanlar metodu kullanılan bir paket yazılım ile incelenmiştir. Analiz sonrası elde edilen sonuçlar yorumlanmış, kren konstrüksiyonunun hasara uğramadan çalıştığı gerçekleştirilen simülasyon ile gösterilmiştir. Kren konstrüksiyon elemanları için malzeme akma mukavemeti baz alınarak analiz sonuçlarına göre çalışma güvenlik katsayıları çıkarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kren, Parametrik tasarım, Gerilme analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 4
Sayı 4
Sayfa 23-30
Yıl 2007
Türü Kısa Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 523 kez indirilmiştir.