Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Silindirik Slotlu Elektromanyetik Sönümleyicinin Optimal Tasarımı
Yazar Adı Aysun BALTACI
Adres Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir/TÜRKİYE
Özet  Günümüzde pek çok makinada istenmeyen titreşimlerin önlenmesi için vizkoz sönümleyiciler kullanılmaktadır. Bu pasif elemanlar, titreşime sebep olan mekanik enerjiyi içerisindeki akışkanın hareketi yardımıyla ısı enerjisine dönüştürerek dışarı atmaktadırlar. Uygun bir elektrik makinesi ve güç elektroniği topolojisi kullanarak gerçekleştirilecek bir aktif sönümleyiciler ile bu enerjinin geri kazanımı mümkün hale gelmektedir. Böylece kayıp olarak dışarıya atılan ısı ileride kullanılmak üzere elektrik enerjisi olarak depolanabilmektedir. Bu çalışmada slotlu tübüler yapıda bir elektromanyetik sönümleyici tasarlanmıştır. Sargı slot genişliği ile kalıcı mıknatıs boyutunun sistem performansına etkisi incelenmiş ve optimize edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle sistemin iki boyutlu geometrisi oluşturulmuş ve COMSOL ile MATLAB yazılımları birlikte kullanılarak sistemdeki geometrik boyutlar parametrik hale getirilmiştir. Daha sonra iki boyutlu eksenel simetrik sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik sönümleyici, elektrik makinesi, manyetik alan
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 11
Sayı 2
Sayfa 11-18
Yıl 2014
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 31 kez indirilmiştir.