Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Binalardaki HVAC Uygulamalarının Termodinamik Değerlendirmesi: Bir Saha Çalışması
Yazar Adı Oğuzhan DAĞCI*, Emrah ÖZAHİ ** ve Ayşegül ABUŞOĞLU***
Adres *Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, 27310 Gaziantep oguzhan-dagci@hotmail.com **Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, 27310 Gaziantep ozahi@gantep.edu.tr ***Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, 27310 Gaziantep ayabusoglu@gantep.edu.tr
Özet  Binalardaki HVAC sistemleri çok büyük miktarlarda enerji tüketen birçok alt bileşenlerden oluşmaktadır. Son yıllarda, enerji kaynaklarının azalmasından ve ekolojik nedenlerden dolayı, enerji tüketimi çok önemli bir husus haline gelmektedir. Enerji tüketimi bakımından, binalarda kullanılan toplam enerjinin büyük bir kısmı HVAC sistem bileşenlerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, termodinamik ve ekonomik bakış açısından, HVAC uygulamalarındaki enerji tüketiminin optimizasyonu hayati önem taşımaktadır. Bunun yanısıra, enerji tüketiminin düşürülmesi için harcanan çaba ekonomik geri kazanıma dönüşmektedir. Bu çaba ayrıca insan sağlığı ve daha temiz bir çevre için yarar sağlamaktadır. Bu makalede, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde mevcut 8852 m2 ısıtma ve soğutma alanına sahip bir sosyal tesis için VRF ve geleneksel HVAC sistem karşılaştırması yapılarak termodinamik ve ekonomik bir analiz sunulmaktadır. Daha sonra elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu sonuçlar sayesinde, her iki sisteminde avantaj ve dezavantajları termodinamik ve ekonomik açıdan tartışılmıştır.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 12
Sayı 4
Sayfa 1-11
Yıl 2015
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 66 kez indirilmiştir.