Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Mekân İçerisinde, Pencere Altında Bulunan Radyatörlerin Etrafına Yerleştirilen Engellerin Deneysel Olarak İncelenmesi
Yazar Adı Kemal ÜÇLER*, Ali KİBAR**, Bilal KARABAĞ***, K. Süleyman YİĞİT***
Adres *Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü, Doktora Öğrencisi, 41380 Kocaeli ** Kocaeli Üniversitesi, Ali Rıza Veziroğlu MYO, Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü, 41285 Kocaeli ***Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 41380 Kocaeli kemalucler@hotmail.com
Özet  Bu çalışmada radyatörlerin üzerine ve etrafına konulan engellerin mekânın ısınmasına olan etkisi incelenmiştir. Türkiye’de konutların ısıtılmasında çoğunlukla radyatörlü sistemler kullanılmaktadır. Radyatörlerin mekân içerisinde konumlandırılmasında mümkün olduğunca pencere altları tercih edilmektedir. Burada amaç, ısı kaybının en fazla olduğu yere ısıtıcı yerleştirerek ve radyatör etrafında hava sirkülasyonu oluşturarak mekânın daha hızlı ısınmasını sağlamaktır. Radyatörlerin etrafına engeller konulmasının mekânın ısınmasını engelleyeceği ya da yavaşlatacağı yaygın bir görüştür. Bu çalışmada, tamamen aynı özelliklere ve şartlara sahip iki mekân kullanılmıştır. Yapılan çalışma iki farklı deneyden oluşmaktadır. Birinci deneyde ilk mekânda radyatörün sadece üzerine bir engel (niş) yerleştirilmiş diğer mekândaki radyatörün etrafı açık halde bırakılmıştır. İkinci deneyde ise; ilk mekânda radyatörün üzerine ve etrafına engeller yerleştirilmiş, ikinci mekândaki radyatör ise yine etrafı açık bir halde bırakılmıştır. Mekânlarda harcanan enerjiler ölçülerek ısı kaybı araştırılmıştır. Ayrıca mekânın tam ortasından yapılan sıcaklık ölçümleriyle engellerin mekânın sıcaklığına etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, iki deneyde de, ilk mekânın ikinci mekâna göre daha az enerji harcadığı ve daha hızlı ısındığı tespit edilmiştir. Mekân içerisinde, radyatör üzerine engel koymanın ya da radyatörün engellerle çevrelenmesinin olumsuz bir etki yapmadığı aksine küçük farklarla da olsa olumlu etkisi olduğu görülmüştür.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 12
Sayı 4
Sayfa 61-69
Yıl 2015
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 28 kez indirilmiştir.