Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı ÇEŞİTLİ ENGELLERİN ISI TRANSFERİ İYİLEŞTİRME ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Yazar Adı Nehir TOKGÖZ*, Seda ÖZTIRAK*, Coskun ÖZALP* ve Önder KAŞKA**
Adres *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Müh. Fak., Enerji Sis. Müh. Böl., Osmaniye/TÜRKİYE e-posta: nehirtokgoz@osmaniye.edu.tr , coskunozalp@osmaniye.edu.tr ** Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Müh. Fak. , Makina . Müh. Böl., Osmaniye/TÜRKİYE e-posta: onderkaska@osmaniye.edu.tr
Özet  Bu çalışmada kanal içerisine yerleştirilen çeşitli engellerin ısı transferi ve basınç düşümü karakteristikleri üzerine etkisi, hidrodinamik olarak tam gelişmiş türbülanslı akış ve sabit ısı akısı sınır şartları varsayılarak sayısal olarak incelenmiştir. Çalışma 10000≤Re≤20000 aralığında yapılmıştır. Yapılan analizlerde sonlu hacimler yöntemi kullanarak çözüm yapan paket program kullanılmıştır. Sayısal hesaplamada standart k-ε metodu kullanılmıştır. Analizler sonucunda ortalama Nusselt sayısı Nu, sürtünme katsayısı f ve toplam ısı transferi iyileştirme faktörü η hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar daha önce literatürde[14] yapılan çalışmayla mukayese edilmiş, sonuçların uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. En etkili ısı transferi iyileştirme oranının düşük Reynolds sayılarında ve üçgen engelde olduğu belirlenmiştir.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 12
Sayı 4
Sayfa 85-93
Yıl 2015
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 23 kez indirilmiştir.