Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı AISI 304 Ostenitik Paslanmaz Çelik Yüzeyinin FeB+Stellite 6 Alaşımı Kullanılarak Yüzey Modifikasyonunun İncelenmesi
Yazar Adı Niyazi Yılmaz ÇOLAK**, Hüseyin TURHAN*
Adres *Fırat Üniversitesi Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Böl., Elazığ/TÜRKİYE **Bitlis Eren Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. Bitlis/TÜRKİYE nycolak@beu.edu.tr, hturhan@firat.edu.tr
Özet  Bu çalışmada, AISI 304 ostenitik paslanmaz çelik yüzeyine FeB +Stellite 6 alaşımı Tungsten Inert Gas (TIG) kaynak yöntemi kullanılarak alaşımlandırılmıştır. Kaplama tabakası; optik mikroskop (OM), taramalı elektron mikroskobu (SEM), X-ışın difraktogramı (XRD) ve X ışını enerji dağılım spektrometresinden (EDS) faydalanılarak incelenmiştir. Ayrıca numunelerin sertlik dağılımları mikro ve makro sertlik ölçümleri ile değerlendirildi. Optik mikroskop ve mikroyapı incelemeleri neticesinde, kaplama tabakası ile alt tabakanın birbirlerine metalurjik olarak bağlandığı, numunelerde, FeB tozu ilavesine bağlı olarak sertlik değerlerinin arttığı ve tane sınırlarında ince taneli dentritik yapıların meydana geldiği tespit edilmiştir.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 13
Sayı 1
Sayfa 17-30
Yıl 2016
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 77 kez indirilmiştir.