Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Küresel Grafitli Dökme Demirin Yorulma Davranışlarına Bortemperleme Isıl İşleminin Etkisi
Yazar Adı Yılmaz YALÇIN*,Yusuf KAYALI*,Metin TOPTAŞ**
Adres * Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Müh. Böl., Afyonkarahisar/TÜRKİYE ** Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimler Ens., Afyonkarahisar/TÜRKİYE ykayali@aku.edu.tr
Özet  Bu çalışmada, borlama, bortemperleme (BDI) ve östemperleme (ADI) işlemlerinin alaşımsız küresel grafitli dökme demirin yorulma özelliklerine etkisi incelenmiştir. Kıyaslama açısından bir de küresel grafitli dökme demirin döküm halindeki yorulma dayanım sınırı tespit edilmiştir. Borlama işlemi ticari Ekabor-2 tozu içine gömülen numunelerin 900 °C’de 2 saat tutulduktan sonra fırın dışına alınıp havada soğutulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bortemperleme işlemi, ticari Ekabor-2 tozu içinde 900 °C’de 2 saat borlamayı takiben 250 ve 350 °C’de tuz banyosunda 1 saat temperleme işleminden sonra havada soğutulmuştur. Östemperleme, kendi talaşı içine gömülen numuneler 900 °C’de 2 saat östenitlendikten sonra 250 ve 350 °C’deki (yine tuz banyosunda) 1 saat tutulup havada soğutularak yapılmıştır. Numunelerin yorulma dayanımları dönme-eğme gerilmeli yorulma cihazıyla belirlenmiştir. Deney sonrasında kırılan numunelerin kırık yüzeyleri taramalı elektron mikroskobuyla incelenmiş ve kırılmaların tipi ve şekli belirlenmiştir. Borlama ve östemperleme işlemleri malzemenin yorulma dayanımını arttırırken bortemperleme işlemi yorulma dayanımında düşüşe neden olmuştur. Yorulma dayanımını en fazla arttıran işlem ise östemperleme olmuştur.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 13
Sayı 1
Sayfa 31-38
Yıl 2016
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 77 kez indirilmiştir.