Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Çelik Konstrüksiyonlu Binalardaki Kaynak Bağlantılarına Uygulanan Isıl İşlemin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
Yazar Adı H.Durmuş1, N. Çömez1, A. Çolak1, A. Çiçek2, C. Özçömlekçi3
Adres 1Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Mühendisliği Bölümü, Muradiye/Manisa 2Montanunıversıtät Leoben, Metalurji Mühendisliği Bölümü, Leoben-Avusturya. 3Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muradiye-Manisa.
Özet  Bu çalışmada, çelik binaların yapımında kullanılan S275 JR çeliğine MIG kaynağının uygulanmasından sonraki normalizasyon ısıl işleminin kaynaklı parçaların mekanik özelliklerine etkileri incelenmiştir. S275 JR çeliğinin yapı malzemesi olarak sıkça kullanılması bu malzemenin seçilmesinin temel sebebidir. Çalışmada normalizasyon ısıl işlemi 880 oC ve 900 oC de 25 ve 40 dk. sürelerde gerçekleştirilmiştir. Isıl işlemin mekanik özellikler üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla, mikroyapı incelemesi, mikrosertlik ölçümü, darbe ve çekme testleri gerçekleştirilmiştir. Normalizasyon sonrası tüm kaynaklı parçaların çekme dayanımında düşüş, darbe direncinde ise artış gözlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar, en iyi mekanik özelliklerin 900 °C’de 40 dakika normalizasyon uygulanan numunede elde edildiğini göstermiştir.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 13
Sayı 2
Sayfa 1-10
Yıl 2016
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 156 kez indirilmiştir.