Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Bilyeli Dövmenin AA2024 Alüminyum Alaşımının Isı İletkenliği Üzerine Etkisi
Yazar Adı Zehra ALKAN *, Ramazan SELVER ** , Remzi VAROL**
Adres *Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu MYO Mak. ve Metal Tek. Böl, Isparta/TÜRKİYE **Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Fak. Mak. Müh. Böl., Isparta/TÜRKİYE
Özet  Bu çalışmada bilyeli dövme işlemi uygulanmış AA2024 malzemenin kondüksiyon ile ısıl iletkenlik() değerleri deneysel olarak incelenmiştir. Bilyeli dövme işlemi uygulanacak numunelere dövme öncesi ısıl işlem uygulanmıştır. Bilyeli dövme işleminde kullanılan bilye çapları S230, S330 ve S460 olarak seçilmiştir. Tek ve çift taraflı bilyalı dövme işlemine tutulmuş numunelerin ısıl iletkenlik() değerleri ölçülmüştür. Bilyeli dövülmüş ve dövülmemiş AA2024 malzemenin ısıl iletkenlik () değerleri ölçülmüş olup; bilyeli dövülmüş numunenin ısıl iletkenlik () değerlerinin bilyeli dövülmemiş numune değerine göre düşük değerde olduğu görülmüştür. Ayrıca bilyeli dövme işlemine tabi tutulmuş AA2024 malzemenin ısıl iletkenlik değerleri dövme işlemindeki bilye çapına göre değişim göstermiştir. Bilye çapları S230, S330 ve S460 bilye çaplarında dövülen AA2024 malzemenin ısıl iletkenlik değerleri incelendiğinde S330 çaplı bilye ile dövülen AA2024 malzemenin ısıl iletkenlik değerlerinin diğerlerine göre düşük olduğu ortaya çıkmıştır. AA2024 malzemesinin ısıl iletkenlik değerleri üzerindeki bir başka faktör ise; tek taraflı bilyeli dövme işlemine tabi tutulan AA2024 malzemesinin ısı geçiş yönünde önemli olduğu ortaya çıkmıştır.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 13
Sayı 2
Sayfa 39-47
Yıl 2016
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 70 kez indirilmiştir.