Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı ABS ile Frenleme Anında Değişken Tekerlek Yükü ile Fren Basıncı ve Tekerlek İvme Etkileşiminin Deneysel Olarak Araştırılması
Yazar Adı Hakan KÖYLÜ1, Ali ÇINAR1
Adres 1Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, 41380, İzmit, Kocaeli
Özet  Bu çalışmada, pürüzlü yolda ABS’nin aktif halde iken ortaya çıkan fren basıncı salınımları ile tekerlek ivme değişimleri arasındaki etkileşim ile değişken tekerlek yükü arasındaki ilişki incelenmiştir. Değişken tekerlek yükü, aynı amortisörün farklı sönümleme kapasiteleri ile elde edilmiştir. Bunun için sert, orta-sert ve yumuşak amortisörlerin kullanıldığı ıslak ve kaygan olmak üzere iki farklı yolda ABS testleri gerçekleştirilmiştir. Bu testlerde tekerlek hızı, fren basıncı, düşey aks ivmesi ve etkin yuvarlanma yarıçapı ölçülmüş ve bu ölçülen değerlerden tekerlek ivmesi, fren basıncı değişim oranı ve tutunma katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda fren basıncı değişimi ile tekerlek ivmesi arasındaki etkileşimin, amortisör sönümleme kapasitesi ve yolun tutunma potansiyeline göre farklılık gösterdiği ve bu farklıklar ile ABS performansının düzeltilebileceği belirlenmiştir. Yolun tutunma potansiyeli değişiminin, fren basıncı, fren basıncı değişim oranı ve tekerlek ivmesinin aldığı maksimum ve minimum değer aralıkları ile belirlendiği görülmüştür. Aynı zamanda, sönümleme kapasitesindeki değişimin de, bu parametrelerin sert, orta-sert ve yumuşak amortisöre göre aldıkları maksimum ve minimum değerlere bağlı olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, ABS ile frenleme sırasında yarı aktif ve aktif süspansiyon kullanılarak amortisör sönümleme kapasitesinin değiştirilmesi için öncelikle yolun tutunma potansiyelinin belirlenmesi gerektiği daha sonra bu yol tipine göre sönümleme kapasitesi değişiminin gerçekleştirilmesi gerektiği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Pürüzlü yol, ABS, amortisör, fren basıncı, tekerlek ivmesi.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 13
Sayı 3
Sayfa 1-15
Yıl 2016
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 48 kez indirilmiştir.