Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Helikopterlerde Kullanılan Tel Kesme Sisteminin Bilgisayar Destekli Simülasyonu - Alimünyum Tel Üzerine Bir Çalışma
Yazar Adı Osman Selim TÜRKBAŞ1, Zafer ÖZDEMİR*2, Mehmet Akif AKDOĞAN1
Adres 1Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl., Ankara/TÜRKİYE 2Balıkesir Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl., Balıkesir/TÜRKİYE
Özet  Havai hatlar düşük irtifada uçan helikopterler için büyük tehlike teşkil etmektedir. Helikopter kazalarının % 25'i tele çarpmalarda veya benzer engeller yüzünden gerçekleşmektedir. Bu sebepten dolayı helkopterler için Tele Çarpayı Önleyici Sistemler (TÇÖS) geliştirilmiştir. Belirli bir TÇÖS'in performansı uçuş güvenliği için bu yüzden çok önemlidir. Sistemin performansını ölçmek zor ve pahalı testler gerektirmektedir. Bu sebepten bilgisayar destekli benzeşim aletlerinden yararlanmak faydalı olabilir.. Bu çalışmada aliminyum kablonun kesilme durumu analitik olarak incelenmiş ve gereken enerji deneysel olarak araştırılmıştır. Aynı zamanda TÇÖS sistemi Charpy Darbe Test Cihazına adapte edilerek kesme enerjileri belirlenmiştir.. Charpy darbe (kesme) testleri simulasyonu ABAQUS© 6.6.1 yazılımı ile gerçekleştirilerek bilgisayar destekli analiz uygulanmıştır. Sonuç olarak deneysel ve numerik analizler benzer sonuçlar göstermiştir. Buradan hareket ile bilgisayar destekli simulasyonunun TÇÖS performansını ölçmede belirleyici olabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tel kesme, aliminyum kablo, kesme enerjisi, bilgisayar destekli tasarım, abaküs.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 13
Sayı 4
Sayfa 41-54
Yıl 2016
Türü Makale
Dili İngilizce
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 17 kez indirilmiştir.