Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Nötralize Atık Kızartma Yağından Elde Edilen Biyodizelin Yanma, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi
Yazar Adı Emre YILMAZa, Laçine AKSOYb, Fatih AKSOYc, Fatih ŞAHİNa *, Ahmet UYUMAZd
Adres aGazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Ankara/TÜRKİYE bAfyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Afyon/TÜRKİYE cAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Afyon/TÜRKİYE dMehmet Akif Ersoy Üniversitesi, TBMYO, Otomotiv Teknolojisi Programı, Burdur/TÜRKİYE emreylmz@gazi.edu.tr; lacinetur@aku.edu.tr; faksoy@aku.edu.tr; fasahin@gazi.edu.tr; auyumaz@mehmetakif.edu.tr
Özet  Bu çalışmada, nötralize atık kızartma yağından biyodizel üretimi tek aşamalı alkali katalizör (NaOH) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Dizel ve dizel-biyodizel yakıt karışımı (B10) tek silindirli, dört zamanlı, direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda, maksimum tork devrinde (2200 d/d), farklı motor yüklerinde (3.75, 7.5, 11.25, 15 ve 18.75 Nm) test edilmiştir. Silindir basıncı, ısı dağılımı, tutuşma gecikmesi, yanma süresi ve CO, CO2, NOx ve is emisyonlarının değişimi incelenmiştir. Test sonuçlarına göre B10 yakıtı ile elde edilen silindir basıncının arttığı görülmüştür. Motor yükü arttıkça silindir basıncının arttığı görülmüştür. Dizel yakıtı ile karşılaştırıldığında tam yükte B10 ile CO emisyonu %28.21, is emisyonları %11.77 azalmış, NOx emisyonu %14.43 artmıştır. Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Nötralize atık kızartma yağı, Transesterifikasyon, Motor Performans
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 13
Sayı 4
Sayfa 53-64
Yıl 2016
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 42 kez indirilmiştir.