Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Elektromekanik Ürünler İçin Nesne Tabanlı Bir Tasarım Sistemi Geliştirilmesi
Yazar Adı Nursel ALTAN, Ahmet GAYRETLİ
Adres Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, AFYON
Özet  Elektromekanik ürünler dijital fotoğraf makinesi, vibratörlü diş fırçası, otomobil merkezi kilit sistemi ve robotlar gibi içeriğinde birden fazla teknoloji taşıyan ürünlerdir. Bu ürünleri tasarlamak birçok mühendislik alanının birbiriyle kesişimi yüzünden zaman alıcı bir işlemdir. Elektromekanik sistem geliştirme uzak safhalara bölünemez; parçalar ve sistemler birlikte tasarlanırlar. Entegre ürün geliştirme çevreleri yerine, sadece parça tasarımı yapmak genellikle tercih edilir. Çünkü tek parça tasarımları için analiz ve simülasyon sistemleri mevcuttur (SolidWorks, AutoCad, vb). Fakat çok parçalı sistemler ve alt-sistemlerin tasarımı için çok az destek bulunmaktadır. Bu çalışma, elektromekanik ürünlerin belirlenen kısıtlamalar dahilinde tasarım ve üretimini geliştirmek için elektronik tasarımla mekanik tasarımı birleştirmeyi amaçlamaktadır. Sistem CAD ile entegre edilmiş DELPHİ tabanlı bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Karışık bir sistemdeki her bir eleman ve kısıtlamalara bağlı olarak modellenen elemanlar arasındaki ilişkileri anlamak için elektrikli diş fırçası ve yürüyen bir robot gibi var olan ürünler üzerinde çalışılmıştır. Sistem, tasarım işleminin başlangıç safhalarındaki ilişkili bölümleri, birbirleri üzerindeki olası etkileri, maliyetleri, ağırlık ve fiziksel kısıtlamaları değerlendiren karışık sistemlerde tasarımcılara kolaylık sağlamaktadır. Yeni ve gerçekçi bir yaklaşım sağlayarak değişik kısıtlamalara maruz kalan ürün geliştirme sistemini desteklemektedir. Ayrıca, ürün anahtar karakteristikleri tespit edilerek isteklerin tanımlanmasına, tasarımın alt bölümlere bölünmesine yardımcı olmaktadır. Bununla beraber, verilen kararların ve sebeplerin her disiplinin anlayacağı bir dilde kaydedilmesi, yeniden tasarım ve ürün iyileştirmelerinin basitleştirilmesi, yeniden kullanım ve teknolojik değişikliklerin tasarım prosesine dahil edilmesi konularında da yarar sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Elektromekanik ürün tasarımı, anahtar karakteristikler, kısıtlama-tabanlı modelleme, CAD
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 5
Sayı 1
Sayfa 33-39
Yıl 2008
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 85 kez indirilmiştir.