Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Biomimetik Yöntemle Hidroksiapatit (HAP) Kaplama
Yazar Adı Aysel BÜYÜKSAĞİŞ
Adres Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fen Edb. Fak. Kimya Böl. A.N.S. Kampüsü Afyonkarahisar/TÜRKİYE
Özet  Biomimetik yöntemle hidroksiapatit (HAP) kaplama en gelecek vaat eden tekniklerden birisidir. Bu çalışmada, üç farklı ön yüzey işlemi (HNO3, anodik polarizasyon, 5 N NaOH-1 N HCl (BA)) altlıkların (Ti ve Ti6Al4V) yüzey pürüzlülüğünü arttırmak için kullanılmıştır. Biomimetik apatit katmanlarının morfoloji, bileşim ve yapısı SEM, EDX ve FT-IR teknikleri ile incelenmiştir. 3xSBF’de 35 günlük daldırma sonrası yüzeyin tamamı apatit kaplama ile kaplanmıştır. SEM-EDX sonuçları kemikte bulunan tercihli yönlenme ve benzer bileşimin iyon bileşimi ve çözeltinin derişimine bağlı olarak biomimetik olarak sentezlendiğini göstermiştir. Kemik benzeri apatit katmanı sentezi, implantların biyoaktif yüzeylerini geliştirmek için bu biomimetik yöntemin etkin bir yol olduğunu göstermiştir. FT-IR analizi karakteristik HA absorpsiyon bantlarının sinterlenmiş yüzeyde oluştuğunu göstermiştir. Anahtar kelimeler: Titanyum, biomimetik yöntem, HAP kaplama, SBF, apatit
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 6
Sayı 4
Sayfa 21-31
Yıl 2010
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 117 kez indirilmiştir.