Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Benzin-Biyodizel ve Benzin-Biyodizel–Etanol Karışımlarının Buji Ateşlemeli Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi
Yazar Adı Abdurrazzak AKTAŞ
Adres Karabük Üniversitesi Tek. Eğt. Fak. Makine Eğt. Böl., 78100 Karabük/TÜRKİYE
Özet  Bu çalışmanın amacı, benzin-biyodizel ve benzin-biyodizel-etanol karışımlarının tek silindirli buji ateşlemeli bir motorda (BAM) yakıt olarak kullanılmasının performans ve emisyonlara etkisini deneysel olarak araştırmaktır. Deneysel çalışmalar tam yükte ve 1800 d/d sabit motor hızında önce saf benzin ile sonra benzine hacimsel olarak %5’ten %20’ye kadar %5’lik artışlarla etanol karıştırılarak (E5, E10, E15 ve E20) gerçekleştirilmiştir. En son, %5 soya biyodizel-%95 benzin (B5) ve %10 soya biyodizel-%90 benzinden oluşan (B10) karışımlar hazırlanarak, bu karışımlara %5’ten %20’ye kadar %5’lik artışlarla etanol karıştırılarak deneysel çalışma tamamlanmıştır. Performans parametreleri olarak; kuvvet, yakıt tüketimi, egzoz gaz sıcaklığı ve emisyon göstergeleri olarak da CO, HC, NOx ve hava yakıt oranı (Lamda) değerleri belirlenmiştir. Her bir veri iki deneysel tekrarın ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Tork, güç ve özgül yakıt tüketimi (ÖYT) deneysel verilerden yararlanılarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak; benzine %10 biyodizel karıştırıldığı zaman tork ve güçte %10.5 oranında düşüş ve özgül yakıt sarfiyatında %13 oranında artış görülmüştür. Aynı zamanda, CO emisyonunun da bir miktar düştüğü ancak, HC ve NOx emisyonunun bir miktar yükseldiği tespit edilmiştir. Benzin ve B5’e %20 etanol ilave edildiğinde performansta %50 ve CO emisyonunda %47 oranında azalma olmasına rağmen, NOx emisyonunda %46 artış gözlenmiştir. En iyi performans ve emisyonun %15-20 etanol içeren B10 ile elde edildiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Buji ateşlemeli motor; alternatif yakıt; biyodizel; etanol; emisyon; performans
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 6
Sayı 4
Sayfa 43-53
Yıl 2010
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 89 kez indirilmiştir.