Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Yük Kancasındaki Gerilmelerin Farklı Metotlarla İncelenmesi ve Gerilme Dağılımının Fotoelastisite Deneyi ile Doğrulanması
Yazar Adı C. Oktay AZELOĞLU* Onur ALPAY
Adres Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 34349 İstanbul/TÜRKİYE
Özet  Yük kancaları karmaşık bir geometriye sahip olduklarından bu elemanların gerilme değerlerinin hesabı genellikle belli kabulleri içeren metotlarla elde edilir. Bu metotlardan ilki yaklaşık hesap olarak adlandırılan yöntemdir. Bu yöntemde, kancanın eğriliği ihmal edilmekte ve kanca gövdesi eksantrik yüklenmiş düz bir çubuk olarak ele alınmaktadır. Yaklaşık hesap yöntemi adından da anlaşılabileceği gibi gerçek değerlere ancak belli bir hata payı ile yaklaşmamızı sağlar. Kancadaki gerilmelerin kesin hesabı ise, kancanın eğri formunun dikkate alınmasını gerektirir. Bu analizler, Timoshenko’nun eğri eksenli çubuk teoreminin kancaya uyarlanmasıyla ve Bach yaklaşımıyla gerçekleştirilebilir. Kanca gibi karmaşık geometriye sahip elemanların gerilme analizinde mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan nümerik metotların kullanılması da yararlı olacaktır. Bu metotlardan biri sonlu elemanlar yöntemidir. Bu çalışmada, yük kancaları için yaklaşık hesap yöntemi verilmekte, Timoshenko’nun eğri eksenli çubuk teoremi basit kancaya uyarlanarak ve Bach yaklaşımı kullanılarak kanca üzerindeki gerilmelerin hesabı ortaya konmaktadır. Ardından sonlu elemanlar yöntemiyle basit kancanın gerilme analizi yapılarak, elde edilen gerilme dağılımı fotoelastisite deneyiyle doğrulanmaktadır. Sonuçta, gerilme değerlerini elde etmekte kullanılan metotlar karşılaştırılmakta ve yük kancalarının gerilme hesapları için belli öneriler ortaya konmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yük kancası, Eğri eksenli çubuk teoremi, Sonlu elemanlar yöntemi, fotoelastisite yöntemi.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 6
Sayı 4
Sayfa 71-79
Yıl 2010
Türü Kısa Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 156 kez indirilmiştir.