Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Termoelastik-Piezoelektrik Malzemelerin Lineer Bünye Denklemlerinin Formülasyonu
Yazar Adı Melek USAL
Adres Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Isparta
Özet  Bu çalışmada, termoelastik-piezoelektrik bir malzemenin elektro-termomekanik yük altındaki lineer davranışı sistematik bir şekilde incelenmiştir. Malzemenin termoelastik-piezoelektrik anizotropiye sahip olduğu düşünülmüştür. Malzemenin piezoelektrik özelliğe sahip olmasından dolayı, ortamın sıkışabilir olduğu kabul edilmiştir. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde sürekli ortamlar mekaniğinin temel ilkeleri ve elektrostatiğin denge denklemleri belirleyici olmuştur. Termodinamik kısıtlamaların neticesi olarak gerilme potansiyelinin bir simetrik tansöre ve bir vöktöre, ısı akısı vektörü fonksiyonunun ise bir simetrik tansör ile iki vektöre bağlı olduğu görülmüştür. Bünye fonksiyonlar, bağlı oldukları argümanlarına göre bir kuvvet serisi açılımı ile temsil edilmiş ve bu seri açılımında dikkate alınan terimlerin türü ve sayısı ortamın lineer mertebesini belirlemiştir. Polarizasyonun, gerilmenin ve ısı akısı vektörünün lineer bünye denklemleri, Gauss yasası denklemi, Cauchy hareket denklemi ve enerji denklemi ifadelerinde yerlerine yazılıp alan denklemleri bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Alan Denklemleri, Anizotropi, Lineer Bünye Denklemleri, Denge Denklemleri, Piezoelektrik, Polarizasyon, Gerilme, Isı akısı Vektörü, Lineer Termoelastisite.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 7
Sayı 1
Sayfa 13-30
Yıl 2010
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 71 kez indirilmiştir.