Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi2 ile Yüzey Modifikasyonu
Yazar Adı Muzaffer ERDOĞAN, İbrahim GÜNEŞ, M. Serhat BAŞPINAR.
Adres Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Afyonkarahisar
Özet  Bu çalışmada ısı kaynağı olarak TIG tekniği kullanarak küresel grafitli dökme demirin yüzeyine MoSi2 tabakasının kaplanması ve işlem sonunda yüzeydeki içyapı gelişimi ve sertlik değişimlerini incelemek amaçlanmıştır. Küresel grafitli dökme demirlerin yüzeyine kanal açılarak MoSi2 tozu yerleştirilmiştir. TIG yöntemi kullanılarak yüzeydeki MoSi2 toz eritilmiştir. Deney numunelerinin yüzeyinde metalürjik olarak yeniden alaşımlanmış bölge oluşumu sağlanarak, küresel grafitli dökme demir numune yüzeylerinde oluşan tabakanın, mikro yapı ve mikro sertlik karakteristiği incelenmiştir. Yüzey alaşımlaması yapılan bölgelerde önemli sertlik artışları kaydedilmiştir. Sertlik artışında uygulanan teknik gereği bölgesel olarak artan aşırı soğuma miktarına bağlı sementit oluşumu, molibdenin kritik soğuma hızlarını azaltarak sertleşebilirliği arttırması ve yüzey tabakasındaki molibden ve grafitlerden kaynaklanan karbon varlığına bağlı olarak molibden karbür tipi bileşiklerin sertlik artışının kaynağı olabileceği sonucuna varılmıştır. Yapılan uygulama ile küresel grafitli dökme demirin yüzey mekaniksel özelliklerinin iyileştirilebileceği ve kullanım ömürlerinin artırılmasının mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelime: Küresel Dökme Demir, Tig Kaynağı, Sertlik.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 7
Sayı 1
Sayfa 43-52
Yıl 2010
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 690 kez indirilmiştir.