Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Akışkanın Yüzey Gerilim Hareketlerinin Dikdörtgenler Prizması İçerisinde İncelenmesi
Yazar Adı Ramazan SELVER, Ela KATI, Mehmet Ali KARAKUŞ
Adres Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Batı Kampüsü 32260 ISPARTA/TÜRKİYE
Özet  Yapmış olduğumuz çalışmada, dikdörtgenler prizması şeklindeki kap içerisindeki akışkanın farklı yerçekimi vektörleri altında yapmış olduğu kararlı yüzey gerilimli konveksiyon hareketleri Fluent programı ile iki boyutlu olarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmamızda akışkan olarak yüksek Prandtl sayısına sahip silikon yağı kullanılmıştır. Dikdörtgenler prizması içerisine yerleştirilen silikon yağı, serbest yüzeyi boyunca kare kesitli ince bir tel yardımıyla ısıtılarak yüzey gerilim konveksiyon hareketi oluşturulmuştur. Oluşturulan yüzey gerilim konveksiyon hareketindeki eşsıcaklık eğrileri ve akım çizgileri, farklı yer çekimi vektörleri altında hesaplatılmış ve çizdirilmiştir. Bu hesaplamalara göre; normal yerçekimi vektörü altında gerçekleşen yüzey gerilim ve doğal konveksiyon hareketlerinin, düşük yerçekimi vektörü altında gerçekleşen yüzey gerilim ve doğal konveksiyon hareketlerinden farklı olduğu görülmüştür. Yani normal yerçekimi vektörü altındaki konfigürasyonda doğal konveksiyon etkisi nedeniyle ısısal katmanlaşmanın akışkanın serbest yüzeyine ve ısıtıcı alana yakın bölgelerde daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Doğal konveksiyon, yüzey gerilimli konveksiyon, Fluent Programı, dikdörtgenler prizması, akım çizgileri, normal ve mikro yerçekimi vektörü.
Yayın Yeri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 7
Sayı 1
Sayfa 83-96
Yıl 0
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 48 kez indirilmiştir.