Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Ardahan Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
Yazar Adı Filiz YANGILAR
Adres Ardahan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 75000, Ardahan/TÜRKİYE
Özet  Ardahan İli’nin yerel satıcılarından on iki tane Kaşar peyniri örneği toplanılarak kimyasal ve mikrobiyolojik özelikleri araştırılmıştır. pH, kurumadde, yağ, kurumaddede yağ, tuz, kurumaddede tuz, asitlik, protein, suda çözünür protein ve lipoliz seviyeleri sırasıyla 5.18, %54.90, %28.31, %52.29, %4.00, %7.46, %1.72, %24,73, %1.69 ve %1.66 bulunmuştur. Ayrıca proteoliz değeri %0.10-%0.15 ile Ph 4.6 ve 12%’lik triklorik asetik asitte çözünen nitrojen değerleri ise sırasıyla %0.17 ve %0.30 bulunmuştur. Total aerobik mezofilik bakteri, laktik asit bakteri, koliform, Staphlococcus aureus ve maya-küf sayıları sırasıyla 7.47, 5.70, 1.87, 1.48 ve 2.54 log kob/g olarak bulunmuştur. Çalışmamız Ardahan İli’nde üretilen Kaşar peynirlerinin kalitesinin ve hijyenik şartlarının geliştirilmesi gerektiğini göstermiştir.
Yayın Yeri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 9
Sayı 3
Sayfa 1-9
Yıl 2014
Türü Makale
Dili İngilizce
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 114 kez indirilmiştir.