Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Sakarya İlinde Satışa Sunulan Etsiz Çiğ Köftelerin Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin ve Monosodyum Glutamat İçeriğinin Belirlenmesi
Yazar Adı İnci CERİT, Gizem DENİZ, Tuğçe YÜLECİ, Büşra Elif ERGÜN, Melisa Gülşen AYGÜN, İrem KARADUMAN, Cennur CAN, Omca DEMİRKOL
Adres Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Sakarya/Türkiye
Özet  Bu çalışmada Sakarya’da etsiz çiğ köfte satışı yapan 4 farklı firmanın 9 farklı satış noktasından temin edilen çiğ köfte örneklerinin kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri belirlenmiş, ayrıca çiğ köftede kullanılması yasak olan monosodyum glutamatın varlığı araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda kimyasal analizlerde 9 örnekte toplam kuru madde oranı ortalama %49.4; kül miktarı %3.0; tuz oranı %3.4; pH değeri 5.0; su aktivitesi ise 0.94 bulunmuştur. Numunelerin hiçbirinde boyar maddeye rastlanmamış olup, 4 farklı firmanın çiğ köfte örneklerinin hepsinde monosodyum glutamat tespit edilmiştir. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı ortalama 1.6x105 kob/g, maya küf sayısı ortalama 2.1x103 kob/g, koliform bakteri sayısı ortalama 3.7x101 EMS/g, Esherichia coli sayısı ortalama 1.6x101 EMS/g olarak belirlenmiştir. İncelenen 9 örneğin hiçbirinde Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes tespit edilmemiştir.
Yayın Yeri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 9
Sayı 3
Sayfa 10-17
Yıl 2014
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 85 kez indirilmiştir.