Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Gıdalardaki Ağır Metal Kontaminasyonları: Bulaşma Kaynakları, Sağlık Riskleri ve Ulusal/Uluslararası Standartlar
Yazar Adı Duygu TÜRKÖZÜ*, Nevin ŞANLIER*
Adres *Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ANKARA
Özet  Ağır metaller çok çeşitli kaynaklardan ortaya çıkabilmeleri, yaygın kirlenme nedeni oluşturmaları, çevre koşullarına dayanıklı olmaları, daima biyolojik sistemlere yönelik etki göstermeleri ve kolaylıkla besin zincirine girerek canlılarda artan yoğunluklarda birikebilmeleri nedeniyle diğer kimyasal kirleticiler arasında ayrı bir önem taşımaktadırlar. Birçok ağır metal; toprak, toprak ıslah maddeleri, lağım ve endüstriyel atıklar, pişirme ve işleme ekipmanları gibi kaynaklardan gıdalarımıza bulaşarak sağlığımızı her geçen gün artan bir risk ile tehdit etmektedirler. Ağır metallerle kontamine olmuş bir gıdaların tüketilmesi, konsantrasyona ve dokularda tutulma miktarına bağlı olarak akut ve kronik boyutlarda önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle gıdalardaki ağır metal kontaminasyonun önlenmesi amacıyla yapılan bazı ulusal ve uluslararası düzenlemeler mevcuttur. Bu derlemede, insan sağlığı ile olumsuz etkileşimde olan bazı ağır metaller, gıdalara bulaşma kaynakları, potansiyel sağlık riskleri ve ilgili ulusal-uluslararası düzenlemeler tartışılmıştır.
Yayın Yeri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 9
Sayı 3
Sayfa 29-46
Yıl 2014
Türü Derleme
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 94 kez indirilmiştir.