Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Tüm Vücut Titreşiminin Sürücü Ağırlığı ve Sürüş Hızına Göre Değişiminin İncelenmesi
Yazar Adı Ufuk KIRBAŞ*, Mustafa KARAŞAHİN**
Adres *Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye **İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
Özet  Seyahat halinde taşıtların içerisinde maruz kalınan tüm vücut titreşimi başta konfor olmak üzere insan sağlığı, güvenlik vb. birçok açıdan sürücü ve yolcuları olumsuz etkilemektedir. Çalışmada, farklı sürüş hızlarında ve sürücü ağırlıklarında sürücü koltuğu üzerinden etkilenilen tüm vücut titreşimleri ile taşıt içerisinde oluşan titreşimlerin değişimleri incelenmiştir. Titreşim değişimlerinin dış etkenlerden minimum düzeyde etkilenmesi için ölçümler yeni yapılmış bir bitümlü sıcak karışım karayolu üstyapı kesiminde yapılmıştır. Ölçümlerin yapıldığı deneme kesiminin düzgünsüzlük indeksi yaklaşık 1,2 m/km, üstyapı performans durumu (üstyapı durum indeksi, PCI) yaklaşık 100 olarak tespit edilmiştir. Titreşim değerlendirmesi için ölçülen ivme verileri ISO 2631-1 kodlu standartta belirtilen değerlendirme prensiplerine göre analiz edilmiştir. Çalışmada, ölçümler sonucu yapılan analizler ve sonuçlar grafikler yardımıyla değerlendirilmiştir.
Yayın Yeri Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 12
Sayı 1
Sayfa 1-10
Yıl 2016
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 40 kez indirilmiştir.