Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Çok Amaçlı Salon İç Mimarisinde Kullanılan Farklı Yüzey Kaplamalı Lif Levhaların Akustik Özelliklerinin İncelenmesi
Yazar Adı Cebrail AÇIK*, Ahmet TUTUŞ**
Adres *125.Yıl Özel Eğitim MEM. Mobilya ve İç Mekân Tasarım Alanı Öğretmeni Kahramanmaraş/TÜRKİYE * * KSÜ, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 46000 Kahramanmaraş/TÜRKİYE
Özet  Bu çalışmada, kaplanmamış yüksek yoğunlukta (HDF) lif levhalar ve orta yoğunluktaki (MDF) kaplanmamış lif levhalar ile üzerine PVC, melamin reçineli dekor kağıdı ve yüksek basınç laminat yüzey kaplama malzemeleri kaplanmış, özellikle çok amaçlı salon ve konferans salonları iç mimarisinde kullanılan 8 mm kalınlığındaki yüksek yoğunlukta lif levhaların (HDF) ve orta yoğunluktaki lif levhaların (MDF); ses iletim kaybı ve ses yutma kabiliyetleri araştırılmıştır. Ses iletim kaybı ISO 10534-2 standardına, ses yutma katsayısı ise ISO 354 standardına göre belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda, iç mekân dekorunda kullanılan, farklı yüzey kaplama malzemeleri kaplanmış, 8 mm kalınlığındaki yüksek yoğunlukta lif levhaların (HDF), ve orta yoğunluktaki lif levhaların (MDF); mekânın akustik özellikleri üzerine önemli etkilerinin olduğu belirlenmiştir. 400-6300 Hz frekans aralığında, ortalama değere göre, ses iletim kaybı en fazla yüksek basınç laminat’ı kaplanmış HDF’de, en düşük kaplanmamış MDF’de belirlenmiştir. 400-2000 Hz frekans aralığında, ortalama değere göre, ses yutma katsayısı en yüksek kaplanmamış HDF’de, en düşük melamin reçineli dekor kağıdı kaplanmış HDF’de tespit edilmiştir.
Yayın Yeri Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 12
Sayı 1
Sayfa 11-20
Yıl 2016
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 24 kez indirilmiştir.