Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Adıyaman Atık Mermer Tozlarının Gazbeton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Yazar Adı Osman GÜNAYDIN* - Kadir GÜÇLÜER**- Osman ÜNAL***
Adres *Adıyaman Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl., Adıyaman/TÜRKİYE **Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, İnşaat Böl., Adıyaman/TÜRKİYE ***Afyon Kocatepe Üniversitesi, Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl., Afyonkarahisar/TÜRKİYE
Özet  Mermer tozu mermer işleme tesislerinde blok halindeki mermer kütlelerinin işlenmesi sırasında açığa çıkan çok küçük taneli atık malzemelerdir. Mermer işleme tesisleri ortaya çıkan bu ürünün çok az miktarını geri dönüşümle üretime kazandırmakta, geri kalan kısmını ise atık alanlarında depolanmaktadırlar. Üretim sektöründe çevre korunumu ve atık malzemelerin tekrar geri dönüşümü amacıyla bu çalışmada Adıyaman ilinde faaliyet gösteren mermer işleme tesislerinden elde edilen atık mermer tozu ve uçucu kül katkılı gazbeton üretimi amaçlanmıştır. Öncelikle kullanılacak atık malzemenin kimyasal ve fiziksel özelikleri belirlenerek, bağlayıcı miktarı değiştirilmiş atık mermer tozu ve uçucu kül katkılı gazbeton örnekleri üretilmiştir. Fiziksel ve kimyasal özelikleri belirlemek amacıyla örnekler üzerinde ultrases geçiş hızı, birim hacim ağırlık, basınç dayanımı ve termal iletkenlik ölçüm deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak üretilen örneklerin birim hacim ağırlıklarının 0.67 – 0.74 ile 0,61-0,72 gr/cm3 aralığında basınç dayanım değerlerinin ise 1,35 – 1,62 ile 1,6-2,64 MPa aralığında ve termal iletkenlik katsayılarının ise 0,20 ile 0,15 W/mK arasında olduğu tespit edilmiştir.
Yayın Yeri Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 12
Sayı 1
Sayfa 21-29
Yıl 2016
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 45 kez indirilmiştir.