Biyoteknoloji Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Nekroza Uğramış Kemikte Allojenik Mezenkimal Kök Hücrelerin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi
Yazar Adı Fırat OZAN*, Mevlüt Hakan DİNÇ**, Mahmut PEKEDİS***, Hasan YILDIZ***, Osman Arslan BORA**
Adres * İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir/TÜRKİYE ** İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir/TÜRKİYE *** Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir/TÜRKİYE
Özet  Bu çalışmada sıçan femur kırığına direkt enjeksiyon yolu ile verilen allojenik mezenkimal kök hücrelerin, nekroza uğramış kemikte kırık kaynaması ve kemiğin yeniden oluşumuna katkısı araştırıldı. Çalışma için 31 adet Wistar Albino sıçan kullanıldı. Yedi sıçandan allojenik mezenkimal kök hücre elde edildi. Geriye kalan sıçanlar on ikişerli iki gruba ayrıldı. 1.Grup (n=12); femur kırığı oluşturulup femur medullası %10’luk formalin ile yıkandı, intramedüller fiksasyon uygulandı, kırık hattına kök hücre verildi. Kontrol grubunu oluşturan 2.Grup (n=12); femur kırığı oluşturulup, femur medullası %10’luk formalin ile yıkandı, intramedüller fiksasyon yapıldı. Çalışma sonunda sakrifiye edilen sıçanların kırık femurlarında klinik, radyolojik ve biyomekanik açıdan kırık iyileşmesi değerlendirildi. Çalışma sonunda 1. gruptan yedi femur, 2. grupta ise sekiz femurda kırığın elle muayenesinde patolojik hareket tespit edilmedi. Radyolojik olarak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (P=0,149). Metofizodiafizer alan ve kallus alan ölçümlerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (P=0,52). Biyomekanik olarak incelendiğinde katılık, elastisite ve enerji depolama kapasiteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (P=0.22, p=0.06, p=0.56). Mezenkimal kök hücrelerin uygun osteoindüktif, osteokondüktif yapılar ve yeterli kan akımı olmadan osteojenik özellik gösteremediklerini düşünmekteyiz.
Yayın Yeri BiyoTeknoloji Elektronik Dergisi
Cilt 0
Sayı 2
Sayfa 1-9
Yıl 2010
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 165 kez indirilmiştir.