Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı GNNS İle Konum Belirlemede Deney Tasarımı Yaklaşımı
Yazar Adı Yasemin ŞİŞMAN, Aziz ŞİŞMAN
Adres Ondokuz Mayıs Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, Samsun/TÜRKİYE ysisman@omu.edu.tr
Özet  Konum belirleme baraj, köprü, tren yolu, kanalizasyon ve boru hattı projeleri, deformasyon ve kabuk hareketlerinin ölçümünde çok sıklıkla kullanılmaktadır. Çevresel faktörler ve ölçücü tarafından belirlenen ölçme seçenekleri GNNS ile konum belirlemenin doğruluğunu etkiler. Deney tasarımı ile farklı faktörlerin sonuç değişken üzerindeki etkileri araştırılır. Deney tasarımı yöntemlerinden biri de Full Faktöriyel Dizayndır. Bu çalışmanın amacı GNNS ile konum belirlemede seçilen faktörlerin etkilerini belirlemektir. Bu amaçla yapılan uygulamada sonuç değişkeni olarak GNNS ile konum belirlemenin karesel ortalama hatası, faktörler olarak da ölçü zamanı, ölçü süresi ve uydu yükseklik açısı seçilmiştir. Bu işlem için 23 faktöriyel deney tasarlanmış ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampüs alanında oluşturulan kontrol ağının ölçüleri kullanılmıştır. Yapılan çalışma ile seçilen faktörlerin (+1) seviyelerinin sonuç değişkenini azalttığı görülmüştür ve GNNS ile konum belirlemede ölçü faktörlerinin çalışmanın amacına göre seçilerek deney tasarımı yöntemi ile analiz edilebileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: GNNS, Full Faktöriyel Dizayn (FFD), ANOVA.
Yayın Yeri Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 7
Sayı 1
Sayfa 1-6
Yıl 2015
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 54 kez indirilmiştir.