Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Makale Adı Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olarak Yöneylem Araştırmasının Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı
Yazar Adı Ömür DEMİRER, Reha Metin ALKAN
Adres Hitit Üniversitesi, Çorum İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul omurdemirer@hitit.edu.tr - alkan@hitit.edu.tr
Özet  Son 30-40 yılda yöneylem araştırması hemen hemen pek çok disiplinde geniş uygulama alanına sahip bir bilim dalı haline gelmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz askeri birimlerinin karşılaştığı bazı problemlerin çözümü için geliştirilen ve ilerleyen yıllarda Yöneylem Araştırması Teknikleri olarak isimlendirilecek olan birkaç tekniğin başarılı sonuçlar vermesi ve 1970’lerden sonra da bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, bu süreci oldukça hızlandırmıştır. Bu çalışmada, yöneylem araştırması tekniklerinin, uygulama alanlarının, avantaj ve dezavantajlarının profesyonel iş yaşamından alınan çeşitli meslek disiplinlerindeki uygulama örnekleri verildikten sonra, mühendislik uygulamalarındaki kullanımı literatür taraması eşliğinde ele alınmıştır. Yapılan çalışma, birçok mühendislik alanında Yöneylem Araştırması Tekniklerinin uygulanabileceğini göstermiştir. Çalışmada, bazı spesifik Yöneylem Araştırma metot ve algoritmalarının bazı mühendislik problemlerinin çözümünde diğerlerine göre daha uygun olabileceği sonucuna varılmıştır. Bunun iki temel nedeni olduğu görülmüştür. Bunlardan ilki, farklı mühendislik disiplinlerinin benzersiz özellik ve problemlere sahip olması; ikincisi ise, Yöneylem Araştırmasının her biri özel bir duruma uygun farklı metot ve algoritmalara sahip olan bir disiplin olmasıdır. Bu sebeple bir mühendislik probleminin çözümü için kullanılacak olan uygun yöneylem tekniğinin seçimi büyük önem taşımaktadır. Bu durumda farklı uzmanlık alanlarına sahip bir ekiple problemlerin çözümüne yaklaşılmasının daha uygun olduğu, diğer bir ifadeyle disiplinlerarası bir çalışmanın yürütülmesinin daha yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yöneylem Araştırması, Proje Planlaması, Mühendislik Uygulamaları
Yayın Yeri Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi
Cilt 7
Sayı 1
Sayfa 37-46
Yıl 2015
Türü Makale
Dili Türkçe
İndir Bu makaleyi İNDİR!!!  İndirBu makale 75 kez indirilmiştir.