Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Yazı Gönder Amaç Kapsam Künye Arşiv
::  Künye ::
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat ARTIK Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Ferhunde USHacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan FENERCİOĞLU Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan YETİM Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet NERGİZ Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Ergün KÖSE Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Selma GÜVEN Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Semra KAYAARDI Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Arsan BİLİŞLİ Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar HIŞIL Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ali BAYRAK Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Abdül Kadir HURŞİT Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mahir TURHANMersin Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Hayri COŞKUNAbant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Sait DOĞAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet ARICI Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ALPASLAN İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet HAYTA İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilmi ÇÖN Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Zehra AYHAN Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç.Dr. Mustafa KARHAN Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Serpil ŞAHİNOrtadoğu Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Meral KILIÇ İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Cemal KAYA Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU Uludağ Üniversitesi
Dr. Saadettin TURHAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Harun DIRAMAN Zeytincilik Araştırma Enst. İzmir
Doç.Dr. Mahmut DOĞANErciyes Üniversitesi