Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 11 Sayı 3 Yıl 2014

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Ali ÖZGEDİK, Can ÇOĞUN Makale
Farklı İşleme Derinliklerinde Uygulanan Titreşimlerin Elektro-Erozyon ile İşleme Performansına Etkisi
Effect of Applied Vibrations for Different Machining Depths on Electric Discharge Machining Performance
  Burhan KARAYEL, Muammer NALBANT Makale
Ç4140 Malzemesinin Tornalanmasında İlerleme, Kesme Hızı ve Kesici Takımın Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Ömrü ve Aşınmaya Etkileri
Effects Of Feed Rate, Cutting Speed And Cutting Tools On Average Surface Roughness, Tool Life And Wear In Turning Of AISI 4140 Material
  Okan KON, Bedri YÜKSEL Makale
Binaların Isı Merkezlerinde Kullanılan Sirkülasyon Pompalarının Su Basınç ve Enerji Tüketimi için Regresyon Analizi
A Regression Analysis for Energy Consumption and Water Pressure of The Circulation Pumps Used in Heating Plants in Buildings
  Samim DÜNDAR, Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Makale
Pearson Dağılımlarının Ön Bilgi ile Belirlenmesi
Determining Pearson Distributions With Prior Information
  Atınç Özdemir Makale
Geliştirilmiş Ağırlık Düşürme Tipi Sismik Kaynak Donanımlı Araç Tasarımı
Enhanced Weight Drop type Seismic Source Equipped Wehicle Design
  Hande GÜLER Makale
Ofset Bükme İşleminde Şekillendirme Hızı ve Malzeme Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Numerical Investigation of the Forming Velocity and Material Effect on the Offset Bending Process
  Ramazan SELVER, Esra KARABIYIK, Ela KATI SUNAY Makale
Farklı İki Akışkanın Yüzey Gerilim Konveksiyon Hareketlerinin İncelenmesi
INVESTIGATION OF SURFACE TENSION CONVECTION MOTION OF TWO DIFFERENT FLUIDS
  İbrahim BAKAK, Hasan ÖZTÜRK, Özde BAKAK Makale
Uzaktan Kontrol İle Atık Su Terfi Merkezinin İzlenmesi
Monitoring of Wastewater Center with Remote Control