Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 12 Sayı 1 Yıl 2015

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Hüseyin ÖZKAVAK, Ümran ESENDEMİR Makale
Dikdörtgen Kesitli Numuneler İçin Eğilme Yorulması Test Cihazının İmalatı
Manifacturing of Bending Fatigue Test Machine for Flat Shaped Samples
  İsmail UCUN, İbrahim PAZARKAYA Makale
Silindirik Tornalama İşlemi İçin Yeni Bir Ultrasonik Sistem Tasarımı ve İmalatı
A New Ultrasonic System Design and Manufacture for Cylindrical Turning Process
  A. Onur ÖZDEMİR, Can ÇINAR Makale
Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Atkinson Çevriminin Termodinamik Analizi
Thermodynamic Analysis of AtkinsonCycle in a SparkIgnition Engine
  Laçine Aksoy*, Hakan Tütüncü*, Fatih Aksoy**, Yasemin Alper*, Gülderen Uysal Akkuş*, and Faruk Emre Aysal** Makale
Transesterification And Pretreatment Process Optimization Of Methyl Ester Production From Fish Oil Having High Free Fat Acid
Transesterification And Pretreatment Process Optimization Of Methyl Ester Production From Fish Oil Having High Free Fat Acid
  Duygu İPCİ*, Emre YILMAZ*, Fatih AKSOY**, Ahmet UYUMAZ***, Seyfi POLAT****, Hamit SOLMAZ* Makale
The Effects of iso-propanol and n-heptane Fuel Blends on HCCI Combustion Characteristics and Engine Performance
The Effects of iso-propanol and n-heptane Fuel Blends on HCCI Combustion Characteristics and Engine Performance
  Muhammet KARABAŞ, Emre BAL Teknik Not
Yeni Nesil Termal Bariyer Kaplama Malzemeleri
New Generation Thermal Barrier Coating Materials