Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 12 Sayı 2 Yıl 2015

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Barış GÖKÇE Makale
Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme Yönteminin Otomatik Depolama ve Boşaltma Sistemlerinde Uygulanması
Application of Real Time Image Processing Techniques on Automatic Storage and Retrieval System
  Seyfi POLAT*, Ahmet UYUMAZ**,Duygu İPCİ***, H. Serdar YÜCESU***,Hamit SOLMAZ***, Emre YILMAZ*** Makale
Doğalgaz Yakıtlı HCCI Bir Motorda Hidrojen İlavesinin Yanma Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Nümerik Olarak İncelenmesi
A Numerical Investigation of the Effects of Hydrogen Addition on Combustion Characteristics in a HCCI Engine Fueled With Natural Gas
  Emre KIYAK Makale
Yanlamasına Uçuş Kontrol Sistemlerinde Modellemeye Dayalı Arıza Tespiti ve Ayrımı
Observer-Based Fault Detection and Isolation in Lateral Flight Control Systems
  Yusuf SİYAMBAŞ, Yakup TURGUT Makale
HSLA DIN EN 10149 Çeliğin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Eksenel Kuvvet ve Momente Etkilerinin Deneysel Araştırılması
Experimental Investigating of Effects on Thrust Force and Moment of Cutting Parameters on Drilling of Steel HSLA DIN EN 10149
  Duygu İPCİ*, Emre YILMAZ*, Faruk Emre AYSAL**, Hamit SOLMAZ* Makale
BİR KARA TAŞIT MODELİ ETRAFINDAKİ AKIŞ YAPISININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Numerical Investigation on the Flow Pattern around a Land Vehicle
  İsmail UCUN*, İbrahim PAZARKAYA** Makale
Ultrasonik ve Geleneksel Silindirik Tornalama İşlemlerinde Takım Tutucu Üzerindeki Yer Değiştirmenin Belirlenmesi
Determination of Displacements on Tool Holder in Ultrasonic and Conventional Cylindrical Turning Processes
  Murat ŞEN, Ensar YILDIRIM, Halit ÇEBİ, Cemil ÖZDEMİR Makale
Çift Fazlı Çeliklerden Üretilen Otomotiv Sac Parçalarının Dizaynında Geri Esnemeyi Optimize Edebilmek İçin Sac Kalınlığına Bağlı Olarak Büküm Radyüslerinin Belirlenmesi
Determination of Bend Radii based on Sheet Metal Thickness to be Able to Optimize Springback in the Design of the Automotive Sheet Metal Parts Produced From Dual Phase Materials
  Şükrü Ayhan BAYDIR Makale
Egzoz Gazına H2O2 Eklenmesinin Yanmamış Hidrokarbon (UHC) Emisyonuna Etkisinin Kimyasal Kinetikler ve Reaktif Akış Modelleme ile İncelenmesi
The Investigation of The Effect of H2O2 Addition to The Exhaust on Unburned Hydrocarbons Emissions by Chemical Kinetics and Reactive Flow Modeling