Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 12 Sayı 3 Yıl 2015 (AES 2015 Özel Sayı 1)

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Abdülkadir KOÇER Sancar GÜNGÖR Murat GÖKÇEK İsmet Faruk YAKA Afşin GÜNGÖR Makale
Kömür Gazlaştırma Sisteminin Ekserji Analizinde Bypass Oranının Önemi
Importance Of The Bypass Rate In The Exergy Analysıs Of Coal Gasıfıcatıon System
  Erdal KARAKUZU*, Mustafa Bülent COŞKUN* Makale
Faz Değiştiren Maddelerle Sera Isıtma Olanakları
Greenhouse Heating Possibilities With Phase Change Materials
  Halit KARABULUT*, Can ÇINAR*, Fatih AKSOY** , Hamit SOLMAZ*, Yaşar Önder ÖZGÖREN**, Muhammed ARSLAN** ve Halil İbrahim EROĞLU** Makale
Hava Şarjlı Rhombic Hareket Mekanizmalı Bir Stirling Motorunun Performans Testleri
Performance Test Of An Air Charged Stirling Engine With Rhombic Drive Mechanism
  İsmet Faruk YAKA* Abdülkadir KOÇER** Afşin GÜNGÖR* Makale
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbon Ayak İzinin Tespiti
Akdeniz University Health Services Vocational Determination Of Carbon Footprint
  Kerim SÖNMEZ*, M.Enes KUYUMCU**, Pınar YAĞLICA ALTUNTAŞ***, Ahmet KAYA**** Makale
GÖZENEKLİ BİR ORTAMDAKİ DÜŞEY PLAKA ÜZERİNDEN OLAN AKIŞA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ VE ISI ÜRETİMİNİN ETKİSİ
EFFECTS OF CONJUGATE HEAT TRANSFER AND HEAT GENARATION FLOW OVER ON A VERTICAL PLATE EMBEDDED IN A POROUS MEDIA
  Kıvanç TOPÇUOĞLU**, Kadir CENGİZ*, Enver ER Makale
Trombe Duvarının Bir Yeşil Evde Uygulanması
Trombe Wall Implementation of a Green House
  Mustafa Kemal BALKİ*, Cenk SAYIN** Makale
Saf Metanolün Kullanıldığı Buji Ateşlemeli Bir Motorda Sıkıştırma Oranının Performans, Yanma Karakteristiği ve Emisyonlar Üzerine Etkisi
The Effect on Performance, Combustion Characteristic and Exhaust Emissions of Compression Ratio in an SI Engine Fuelled Pure Methanol
  Neşe BUDAK*, H.Lütfi YÜCEL**, M.Zerrakki IŞIK*, Hasan OKTAY Makale
Konsantrik Tip Bir Isı Değiştiricisinde Türbülatörlerin Etkisinin Sayısal İncelenmesi
Experimental And Numerical Investigation Of Heat Transfer In A Concentric Heat Exchanger Abstract
  Tolga TANER* ve Mecit SİVRİOĞLU** Makale
Buharlaşma Prosesi Eşanjör Isı Transferi Analizi: Şeker Fabrikası Örneği
Heat Transfer Analyse of Evaporation Process Exchanger: A Case of Study Sugar Factory