Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 12 Sayı 4 Yıl 2015 (AES 2015 Özel Sayı 2)

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Oğuzhan DAĞCI*, Emrah ÖZAHİ ** ve Ayşegül ABUŞOĞLU*** Makale
Binalardaki HVAC Uygulamalarının Termodinamik Değerlendirmesi: Bir Saha Çalışması
Thermodynamic Assessment of HVAC Application in Buildings: A Case Study
  Veli TÜRKMENOĞLU* ve Muharrem ATASORKUN** Abdullah YUSUFOĞLU*** Makale
Rüzgar ve Güneş Enerjisi İçin Akıllı Şarj Kontrol Ünitesi Tasarımı
Design of Smart Charge Control Unit for Wind and Solar Energy
  Abdulkadir AYANOGLU*, Recep YUMRUTAS**, Orhan ARPA*** Makale
Atık Lastik Sıvısından Elde Edilen Benzin Benzeri Yakıtın Benzin ile karıştırılarak Motor Performans ve Egzoz Emisyon Üzerindeki Etkisi
Gasoline-Like Fuel Produced from Waste Tire Mixed with Gasoline and Its' Affect on Engine Performance and Exhaust Emission
  Fatih YILMAZ*, Reşat SELBAŞ**, M. Tolga BALTA*** Makale
GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİNİN EKSERJİ ANALİZİ
EXERGY ANALYSİS OF SOLAR ASISTED ORGANİC RANKINE CYCLE
  üseyin AYDIN*, Cenk SAYIN**, Selman AYDIN***, Bahattin İŞCAN**** M, Zerrakki IŞIK* Makale
SERAMİK KAPLI BİR DİZEL MOTORUNDA BİYODİZEL KULLANIMININ EMİSYON PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
THE EFFECTS OF THE USAGE OF BIODIESEL ON COMBUSTION PARAMETERS IN A CERAMIC COATED DIESEL ENGINE
  Kemal ÜÇLER*, Ali KİBAR**, Bilal KARABAĞ***, K. Süleyman YİĞİT*** Makale
Mekân İçerisinde, Pencere Altında Bulunan Radyatörlerin Etrafına Yerleştirilen Engellerin Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation Of The Barriers That Are Placed Around The Radiator Under The Window In The Space
  Muhammed Safa KAMER*, Ekrem TAÇGÜN**, Hüseyin Emre ŞAHİN*, Ahmet ERDOĞAN**, Kerim SÖNMEZ*, Ahmet KAYA*, İ. Gökhan AKSOY**, Suat CANBAZOĞLU** Makale
Klima Santralleri İçin Tasarlan Bir V-Profil Delikli Difüzörlü Boş Hücredeki Hava Akışının Sayısal Olarak İncelenmesi
A Numerical Investigation of Air Flow in An Empty Chamber With Perforated V-Profile Diffuser Designed For Air Handling Units
  Nehir TOKGÖZ*, Seda ÖZTIRAK*, Coskun ÖZALP* ve Önder KAŞKA** Makale
ÇEŞİTLİ ENGELLERİN ISI TRANSFERİ İYİLEŞTİRME ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
The Numerical Investigation Of Effect Of Various Obstacles On Heat Transfer Enhancement
  Osman KARA*, Ertaç HÜRDOĞAN*, Önder KAŞKA** Makale
Endüstriyel Bir Fırının Atık Isısının Enerji Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
The Experimental Investigation of the Effect of Waste Heat from an Industrial Oven on Energy Efficiency
  Ahmet ALTUNDAĞ* Engin GEDİK**, Alper ERGÜN**, Kamil ARSLAN*** ve Recep EKİCİLER*** Makale
Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi
Exergy Analysis Of Heating Line Of Surgery Air Handling Unit In A Hospital