Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 13 Sayı 2 Yıl 2016

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  H.Durmuş1, N. Çömez1, A. Çolak1, A. Çiçek2, C. Özçömlekçi3 Makale
Çelik Konstrüksiyonlu Binalardaki Kaynak Bağlantılarına Uygulanan Isıl İşlemin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect to Mechanical Properties of Heat Treatment Applied to the Welding Joints in Steel Construction Building
  Remzi VAROL*, Ramazan SELVER * , Zehra ALKAN ** Makale
Bilyeli Dövmenin AA1050 ve AA2024 Al Alaşımlarının Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi
Effect of Shot Peening on The Mechanical Properties of AA1050 and AA2024 Aluminum Alloys
  Mehmet Çakmakkaya1, Akın Bozkurt2, Ahmet Çetkin3, Şükrü Talaş2 Makale
ESD Yöntemi İle Dizel Motor Piston Yüzeyine Ni Kaplamanın Termal Analizi
Thermal Analysis of Diesel Engine Piston Coated with Ni Electrode using ESD Method
  Fahrettin ÖZTÜRK1, Serkan TOROS2, Süleyman KILIÇ3 Makale
Yüksek Sıcaklıklarda Yüksek Miktarda Yumuşama Eğilimi Gösteren Ti-6Al-4V Alaşımı İçin Yumuşama Modelinin Geliştirilmesi
Improvement of Softening Model for Ti-6Al-4V Alloy Having a High Softening Tendency at Elevated Temperatures
  Zehra ALKAN *, Ramazan SELVER ** , Remzi VAROL** Makale
Bilyeli Dövmenin AA2024 Alüminyum Alaşımının Isı İletkenliği Üzerine Etkisi
The Effect of Thermal Conductivity of Al Alloy AA2024 of Shot Peening
  Güray SONUGÜR**, Barış GÖKÇE* Makale
GPS Destekli Bölütlenmiş Arka Plan Modellemesi İle Otonom Kara Araçlarından Dinamik Nesnelerin Tespiti
GPS Assisted Moving Object Detection From Unmanned Ground Vehicles by Segmented Background Modelling
  Ahmet UYUMAZ Makale
Dizel ve Hardal Yağı Biyodizeli Karışımı İle Çalışan Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Yanma Performans ve Emisyon Karakteristiklerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması
Experimental Comparison Of Combustion, Performance And Emission Characteristics In A Di Diesel Engine Fueled With Diesel And Mustard Oil Biodiesel Blend