Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 13 Sayı 3 Yıl 2016

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Hakan KÖYLÜ1, Ali ÇINAR1 Makale
ABS ile Frenleme Anında Değişken Tekerlek Yükü ile Fren Basıncı ve Tekerlek İvme Etkileşiminin Deneysel Olarak Araştırılması
Experimental Study On The Interaction Between Brake Pressure-Wheel Acceleratin And The Changes In Damping Capacity During Braking With ABS
  Uğur EŞME1 Makale
AISI1050 Çeliğinin CNC Freze ile İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Karar Yüzey Tabanlı Bulanık Mantık ile Tahmin Edilmesi
Response Surface (RSM) Based Fuzzy Logic Model for the Comparison and Prediction of Surface Roughness in CNC Milling of AISI 1050 Steel Plate
  İdris CESUR Makale
Termal Bariyer Kaplı Bir Buji Ateşlemeli Motora Su Enjeksiyonunun Motor Performans ve Egzoz Emisyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Water Injection to a SI Engine with the Thermal Barrier Coated Piston on Performance and Emissions
  Osman Selim TÜRKBAŞ1, Zafer ÖZDEMİR*2, Mehmet Akif AKDOĞAN1 Makale
Helikopterlerde Kullanılan Tel Kesme Sisteminin Bilgisayar Destekli Simülasyonu - Alimünyum Tel Üzerine Bir Çalışma
Computer Aided Simulation Of Wire Cutting Systems In Helicopters - A Workout On Aluminium Wire
  Muharrem İMAL Makale
ZEYTİN YAĞI VE PAMUK YAĞI İLE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ
An Effect Analysis of the Mixtures of Olive Oil, Cotton Oil and Diesel Fuel on Engine Performance and Emissions
  Yahya Hışman ÇELİK1, Erol KILIÇKAP2 Makale
Cam ve Karbon Elyaf Takviyeli Kompozit Çubukların Aşınma Davranışlarının Araştırılması
Investigation of Tribological Behaviours of Glass and Carbon Fiber Reinforced Composite Rods