Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 3 Sayı 4 Yıl 2006

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Mustafa ATMACA Makale
Klasik Tip Eş Eksenli (Merkezli) İç İçe Borulu Isı Değiştiricisinde Isı Transferi ve Basınç Kaybının Deneysel Olarak İncelenmesi
Investigation of heat transfer and pressure losses in classical type concentric heat exchanger
  Bekir Sadık ÜNLÜ, Hülya DURMUŞ, Cevdet MERİÇ Makale
SnPbCuSb (Beyaz Metal) Yataktaki Alaşım Elementlerinin Aşınmaya Etkisinin İncelenmesi
Investigation of effect to wear of alloy elements in SnPbCuSb (white metal) bearing
  Murat CANER Makale
Hiyerarşik Fuzzy Yapısı Kullanılarak Güç Sistem Uyartım Kontrolü
Power System Excitation Control Using Hierarchical Fuzzy Structure
  Kamil ÖZDİN, İbrahim MUTLU, Cengiz ÖNER Makale
Vorteks Metoduyla Metal Matrisli Kompozitlerde Partikül Boyutu Ve Partikül Hacim Oranının Poroziteye Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Effect of Particle Size and Particle Volume Ratio on Porosity in Metal Matrix Composites Produced By Vortex Method
  Mahit GÜNEŞ Kısa Makale
Dokuma Endüstrisinde Veri Toplama ve Yönetimi
Data Acquisition and Management in Weaving Industries
  Rıza KARA, Hüseyin VİRDİL, Fatih ÇOLAK, Süleyman TAŞGETİREN Kısa Makale
Difüzyon Kaynağı İle Birleştirilen Fe- Cu Çiftinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of mechanical properties of Fe-Cu welded joint using diffusion weld
  Mehmet KARALI Kısa Makale
Silindirik Derin Çekme İşleminde Zımba Uç Formunun Cidar Kalınlık Dağılımına Etkisinin SEM Yöntemiyle İncelenmesi
Investigation of Effect of Punch Edge Form on Wall Thickness Distribution in Cylindrical Deep Drawing Process Using FEM Method
  Mehmet ALBAYRAK, Ümit ALBAYRAK, Muhammet Murat YAMAN Teknik Not
KHR-1 İki Ayaklı Robot Mekaniği Üzerinde Hareket Öğretme Yazılımı Geliştirilmesi