Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 9 Sayı 2 Yıl 2012

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Ümran ESENDEMİR, Ayşe ÖNDÜRÜCÜ Makale
Yayılı Yüke Maruz Termoplastik Kompozit Kirişlerdeki Çökmelere Kaymanın Etkisi
The Effect of Shear on the Deflection in Thermoplastic Composite Beams Subjected to Distributed Load
  Yunus Emre BENKLİ*, Mustafa BOYRAZLI**, Recep ARTIR***, Zeki ÇİZMECİOĞLU**** Makale
Soğuk Bağlı Kompozit Demir Peletlerde Farklı Bağlayıcıların Basma Dayanımı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Investigation into effect of various binders on the compressive strength of cold bonded composite iron ore pellets
  M. Zeki Yılmazoğlu Makale
Bir kömür sobasının ısıl performans ve veriminin deneysel incelenmesi
Experimental investigation of thermal performance and efficiency of a coal stove
  Adnan AKKURT* Erkan SARAÇ** Makale
Farklı Ortam Sıcaklıklarında Elektro Ergitme Kaynağı ile Birleştirilen PE Doğalgaz Transfer Hatlarının Güvenirliklerinin Araştırılması
The Reliability Research of the Welded PE Natural Gas Transferring Pipelines by The Electrofusion Welding Method at Different Ambiant Temperatures
  Fatih SERDAROĞLU*, Mehmet TÜRKER**, Yasin K. KUTUCU***, Erdal KARADENİZ*** Makale
TIG Kaynak Akımının Boru-Flanş Birleştirlerde Açısal Distorsiyona Etkisi
The Effect on Angular Distortion of Welding Current on Welded Pipe -Flange with Manual TIG Methot Welding
  Ahmet ÖZSOY*, Ragıp YILDIRIM** Derleme
Toprak Kaynaklı Isı Boruları ve Uygulama Alanları
Ground Source Heat Pipes and Applications