Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 4 Sayı 1 Yıl 2007

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Şenol OKAY, Süleyman SEMİZ Makale
KOBİ’lerde Teknoloji Yönetimi Bağlamında İleri İmalat Teknolojileri Uygulamaları Ve Sincan Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan Bir Araştırma
Advanced Manufacturing Techniques Applications for SMEs in the Context of Technology Management: A Research in Sincan Organized Industrial District
  Şaban YILMAZ, Mahit GÜNEŞ, Mustafa AKSU Makale
Rüzgar Enerjisi ile Tahrik Edilen Bilezikli Asenkron Jeneratörün Yapay Sinir Ağı ile Denetlenmesi
Artificial Neural Network Control of Rotor Wound Asynchronous Generator Driven by Wind Energy
  Mustafa Atmaca Makale
Eliptik Jet Akışlarının Sayısal Analizi
Numerical Analysis Of Elliptical Jet Flows
  İ. Ucun, M. Çolakoğlu, S. Taşgetiren Makale
Farklı Malzemelerden İmal Edilmiş Paletli Rotorun Titreşim Analizi
Vibration Analysis Of Palette Rotor Manufactured From Different Materials
  Faruk ŞEN, Mehmet AKTAŞ Makale
Uniform sıcaklık değişimi altındaki dairesel delikli ve çapraz takviye edilmiş tabakalı termoplastik kompozit plaklarda ısıl gerilme analizi
Thermal Stress Analysis of Cross-Ply Laminated Thermoplastic Composite-Plates with a Circular Hole under Uniform Temperature Change
  Mehmet KARALI Makale
Derin Sac Çekme İşleminde Kalıp Boşluğunun Cidar Kalınlık Değişimine Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi
Finite Element Analysis On The Effect Of Die Clearance On Wall Thickness Distribution In Deep Drawing Process
  Selim Sarper YILMAZ*, Bekir Sadık ÜNLÜ*, Remzi VAROL** Makale
Borlama ve Bilyalı Dövmenin Demir Esaslı T/M Malzemelerde Yorulma Davranışına Etkisi
Effect on fatigue behaviour of boronising and shot peening in ferrous based P/M materials
  Mehmet AYDIN*, Rahmi ÜNAL** Makale
Laval Tipi Yeni Bir Nozul Tasarımı ile Metal Tozu Üretimi ve Üretim Değişkenlerinin Etkisinin İncelenmesi
Metal Powder Production And Investigation Of Parameters Of Production Variables By Laval Type A New Nozzle Design
  Cengiz ÖNER, İbrahim CAN Teknik Not
Toz Püskürtme Yöntemi İle Krank Mili Ana Yatağının Yeni Bir Alaşım İle Kaplanması
  Teknik Not
Bu Sayının Hakemleri