Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 9 Sayı 3 Yıl 2012

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Emre Hamamcı ***, Benek Hamamcı**, M. Cengiz Kayacan* Derleme
Zor İşlenen Parçaların Ön Isıtmalı İşlenmesi
Preheat Machining Of Hard Material Workpieces
  Mehmet Ali YÖNTEM*, Arif Emre ÖZGÜR** Makale
Bir Mikro Kojenerasyon Sisteminde Enerji Verimliğinin Deneysel İncelenmesi
Experimental Investigation for Energetic Efficiency of a Micro Co-Generation System
  Emine ŞAP** , Halis ÇELİK* Makale
Kobalt Esaslı Alaşımların Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Ti ve Mn İlavesinin Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Effects of Ti and Mn Addition on Microstructure and Mechanical Properties of Cobalt Based Alloys
  Halil ÇALIŞKAN*, Bilal KURŞUNCU*, Cahit KURBANOĞLU**, Şevki Yılmaz GÜVEN*** Makale
TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi
Cutting Tool Material Selection Using TOPSIS Method
  Pınar DEMİRCİOĞLU*, Aslı GÜNAY**, İsmail BÖĞREKCİ*, Numan M. DURAKBAŞA*** Makale
Kesici Takımlarda Meydana Gelen Hasar Oluşumunun ve Yüzey Pürüzlülüğünün Görüntü İşleme Tekniğiyle Doğrulanması
Verification of Surface Roughness and Wear Behaviour for Cutting Tools using Image Processing Technique
  Tolga BAKLACIOĞLU Makale
Uçak Yapılarında Perçinlenmiş Bindirme Mafsalları Etrafındaki Çatlak İlerlemesi ve Çoklu Çatlak Etkileşimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Tahmini
Using Finite Element Method to Predict Fatigue Crack Propagation and Multi-Crack Interactions Around Riveted Lap Joints in Aircraft Structures