Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 10 Sayı 2 Yıl 2013

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Şükrü TALAŞ* Makale
Nikel Alüminatların Fiziksel Metalurjisi, Uygulamaları ve İşlenmesi
The Physical Metallurgy, Applications and Processing of Nickel Aluminides
  Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU*, Hatice VAROL ÖZKAVAK** Makale
Atmosferik ve Vakum Şartlarında Plazma Kaplama Deney Düzeneğinin Tasarlanması
Design Of Atmospheric And Vacuum Plasma Coating Experimental Systems
  Ziya AKSOY*, Tekin ÖZDEMİR*, Zafer ÖZDEMİR* Makale
C70S6 Motor Biyel Kollarının Kırarak Ayrılmasının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi
An Investigation of Fracture Splitting of C70S6 Connecting Rods via Finite Element Analysis
  Zafer ÖZDEMİR*, Osman Selim TÜRKBAŞ**, Tekin ÖZDEMİR* Makale
C70S6 Çeliğinden İmal Edilen Biyel Kolunun Çentikli Kırma Yöntemi İle İmalatı Esnasında Isıl İşlem Parametrelerinin Kırılmaya Etkisi
Heat Treatment Effect To The Fracture Parameters of Crackable C70S6 Connecting Rod
  Ender OYMAN*, Kubilay ASLANTAŞ**, İbrahim PAZARKAYA*** Makale
Ortogonal Kesme İşleminde Talaş Morfolojisi ve Kayma Bandını Etkileyen Parametrelerin Araştırılması
Investigation of parameters affecting chip morphology and shear band in orthogonal cutting process
  Ramazan ÇAKIROĞLU*, Adem ACIR** Makale
Al2014 MALZEMESİNİN DELİNMESİNDE TAKIM TALAŞ ARA YÜZEY SICAKLIKLARI VE KESME KUVVETİNİN TAGUCHI METODU İLE OPTİMİZASYONU
TAGUCHI OPTIMIZATION METHOD OF TOOL CHIP INTERFACE TEMPERATURE DEPENDING ON THE CUTTIN PARAMETERS IN DRILLIN OPERATIONS