Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 10 Sayı 3 Yıl 2013

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Ahmet MAVİ*, İhsan KORKUT** Makale
Kriyojenik İşlem Uygulanmış Tungsten Karbür Takımların Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi
The Effect of Cryogenically Treated Tungsten Carbide Tools on Cutting Forces and Surface Roughness
  Ali İbrahim TOKAT*, Muhammet KAYFECİ**, Kerim ÇETİNKAYA*** Makale
Askı Tipi Çamaşır Kurutma Makinesi Tasarımı, Prototipi ve Test Edilmesi
Cabinet Type Laundry Dryer Design, Prototype and Testing
  Mustafa ŞAHİN*, Yüksel OĞUZ*, Fuat BÜYÜKTÜMTÜRK*** Makale
İç Mekân Aydınlatmasında Renk Seçiminin Aydınlatma Ekonomisi ve Görselliğe Etkisi
Effect of Lighting Economy and Visuality to Color Section in İndoor Lighting
  Ramazan ÖTÜ*, Halil İbrahim DEMİRCİ** Makale
Farklı Bükme Yöntemleri Uygulanarak V Bükme Kalıplarında AA 5754-O Sac Malzeme ile Elde Edilen Numunelerin Geri Esneme Miktarının Tespiti
Determination of Springback Amount of the AA5754-O Sheet Material Parts Using Different Bending Methods on V Bending Dies
  Volkan ACAR*, Hamit AKBULUT*, Mehmet SARIKANAT**, M. Özgür SEYDİBEYOĞLU***, Yoldaş SEKİ****, Seçkin ERDEN** Makale
Karbon Elyaf Takviyeli Prepreg Kompozitlerde Arayüzey Mekaniğinin Karbon Nanoyapı Katkısıyla İyileştirilmesi
Enhancement of Interface Mechanics of Carbon Fiber Reinforced Prepreg Composites with Carbon Nanostructures
  Volkan ERYÜKSEL*, Turhan ÇOBAN**, Hüseyin BULGURCU*** Makale
Farklı Sıcaklık Hissedici Tipleri İçin Ölçümleme Sistemi Geliştirilmesi
Calibration System Development For Different Types Of Temperature Sensors
  Dr. Bülent AYDEMİR Teknik Not
Metalik Malzemelerin Çekme Deney Standardı EN ISO 6892-1’in Getirdiği Değişiklikler
Changes in EN ISO 6892-1 – The Tensile Test Standard of Metallic Materials