Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 6 Sayı 2 Yıl 2009

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Murat MAYDA, Hüseyin R. BÖRKLÜ, Faruk MENDİ Makale
Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı
The Use Of Artificial Neural Networks For The Determination Of Optimal Gear Dimensions In Ruppert Gearboxes
  Mustafa BOZDEMİR, İlker Turgut YILMAZ Makale
Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi
Developing Systematical Vehicle Selection Model Which Has Rule Based Decision Making Mechanism
  İlker SUGÖZÜ, Celal SARSILMAZ* Makale
Açılı Tip Toplayıcıya Sahip Havalı Güneş Kollektörü ile İç Ortam Isıtılması
Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate
  Murat KAYA Makale
Isı Pompası Ve Kombi Isıtma Sistemleri Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması
Costing Analysis Comparison Of Heat Pump And Combi Boiler Heating Systems
  İlker SUGÖZÜ, Fatih AKSOY, Şükrü Ayhan BAYDIR Makale
Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi
The Effects On Engine Performance And Emissions Usage Of The Sunflower Methyl Ester At A Diesel Engine
  Adem KARCI, Dilek TURAN Makale
Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi
The Effect of Block Overloading on The Fatigue Crack Growth of 2024-T3 Al Alloy
  Ümran ESENDEMİR, Melek USAL, Mustafa Reşit USAL Makale
Üniform Yayılı Yüke Maruz Ahşap Kompozit Kirişlerdeki Çökmelerin Hesabı
The Calculation of Deflection in composite beam under a transverse uniformly distributed load
  Melih OKUR, Selim ÇETİNKAYA, Fatih ŞAHİN, Tolga TOPGÜL Kısa Makale
Buji İle Ateşlemeli Bir Motorun Silindirinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Tasarımı
Design of A Cylinder of A Spark Ignition Engine Using Finite Elements Method