Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 6 Sayı 3 Yıl 2009

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Serkan TOROS, Remzi Ecmel ECE, Fahrettin ÖZTÜRK , Mahmut ALKAN Makale
5754-O Al-Mg Alaşımında Ön Gerilmenin Geri Esnemeye Etkisinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi
The Investigation of Prestraining on Springback Behavior of 5754-O Al-Mg Alloy Experimentally and Finite Element Model
  Can HAŞİMOĞLU*, İbrahim ÖZSERT*, Yakup İÇİNGÜR** Makale
Biyodizel Yakıtlı Düşük Isı Kayıplı Bir Dizel Motorunun Tam Yük Egzoz Emisyon Karakteristikleri
Full Load Exhaust Emission Characteristics Of A Biodiesel Fueled Low Heat Rejection Diesel Engine
  Ramazan SELVER, Ela KATI Makale
Dikdörtgenler Prizması İçerisinde Yüzey Gerilim Konveksiyon Hareketi Yapan Akışkanın Hız Vektörlerinin Farklı Yerçekim Vektörleri Altında İncelenmesi
Investigation Of Thermocapillary Convection Flow Velocity Vectors In Rectangular Container Under Various Gravity Vectors
  Can ÇINAR*, Aydın LAFCI** Makale
Türkiye’de Havacılık Kazalarında Devlet Kurum ve Kuruluşlarının Alabileceği Önleyici Tedbirler ve Arama Kurtarma Görevleri
The Preventive Precautions and Search and Rescue Duties Undertaken by Governmental Organizations in Turkey in Aviation Accidents
  Ali Kaya GÜR, Ayhan ORHAN, Tülay YILDIZ Makale
FeCrC-B4C-Ti Tabakasının Mikroyapı ve Mikrosertliğinin İncelemesi
The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B4C-Ti Layer
  Kemal ATİK*, Ramazan KAYABAŞI** Makale
Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi Üretimi
Producing Electricity With Thermoelectric Generator By Using Geothermal Energy
  Halil AYTEKİN Makale
Master Curve Yaklaşımında ASTM E-399 Standardı ile Saptanan Kırılma Tokluğu (KIC) Değerlerinin Kullanımı
Using Fracture Toughness (KIC) of Determined by ASTM E-399 Standards on the Master Curve Concept
  Sinan ULU Makale
DIN17CrNiMo6 Çeliğinin Mikroyapı Özelliklerine Kritik Sıcaklıklararası Isıl İşlemlerin Etkisi
The Effect Of Intercritical Annealing To Microstructure Properties Of DIN17CrNiMo6 Steel
  Nurşen SAKLAKOĞLU, Hakan ÇOLAKOĞLU, Simge GENÇALP Kısa Makale
SIMA Prosesi İle Üretilmiş Al-4Zn-3Mg Alaşımında Mikroyapı Gelişimi
Microstructural Evolution Of Al-4Zn-3Mg Alloy Produced By SIMA Process
  Sinan ULU Teknik Not
Çift Fazlı Çelikler