Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 6 Sayı 4 Yıl 2009

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Hakan ADATEPE, Aydın BIYIKLIOĞLU Makale
Dinamik Yüklü Radyal Kaymalı Yataklarda Yağ Giriş Sıcaklığının Yatak Performansına Etkisi
The Effect on Oil İntake Temperature at Dynamicaly Loaded Radial Journal Bearings Performance
  Muhammet ÇAVDAROĞLU, Hüdayim BAŞAK, İsmail ŞAHİN Makale
Hava Aracı Kazalarının Önlenmesinde Bakım Emniyeti, Emniyet Yönetimi Ve İstatistiksel Yöntemle Performans Değerlendirmesi
Evelation Of Performance With Statistical Method And Safety Menagement, Maıntenance Safety In The Preventation Of Aircraft Accident
  Aysel BÜYÜKSAĞİŞ Makale
Biomimetik Yöntemle Hidroksiapatit (HAP) Kaplama
Hydroxyapatite (HAP) Coating with Biomimetic Method
  Onur ELEKTİRİKÇİ, Bekir Sadık ÜNLÜ, Selim Sarper YILMAZ, Cevdet MERİÇ Makale
TIG Kaynağı İle Birleştirilmiş Demir Esaslı TM Fe-SAE 1020 Malzemenin Kaynak Bölgesinin Mekanik Ve Metalurjik Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of The Mechanical And Metallurgical Properties of Welding Zone of The Iron Based PM Fe-SAE 1020 Material by Joined Using TIG Welding
  Abdurrazzak AKTAŞ Makale
Benzin-Biyodizel ve Benzin-Biyodizel–Etanol Karışımlarının Buji Ateşlemeli Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi
Effect of Gasoline-Biodiesel and Gasoline-Biodiesel -Ethanol Blends on Performance and Exhaust Emission of a SI Engine
  Kemal Aldaş, Hakan Palancıoğlu, Faruk Sen* Makale
Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Çift Bindirme Bağlantılarında Isıl Gerilmeler
Thermal stresses in adhesively bonded double lap joints by FEM
  Vedat SAVAŞ, Çetin ÖZAY Makale
Teğetsel Tornalama-Frezeleme Yöntemi Kullanılarak Ms 58 Pirinç Malzemesinin İşlenmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Araştırılması
Invastigation of the Effect Surface Roughness of Cutting Parameters on the Ms 58 Brass Materials by Using Turn-Milling Process
  C. Oktay AZELOĞLU* Onur ALPAY Kısa Makale
Yük Kancasındaki Gerilmelerin Farklı Metotlarla İncelenmesi ve Gerilme Dağılımının Fotoelastisite Deneyi ile Doğrulanması
Investigation Stress of A Lifting Hook with Different Methods, Verification of The Stress Distrubition with Photoelasticity Experiments
  Ferhat BÜLBÜL Teknik Not
Telli Çalgılarda Kullanılan Tellerde Aşınma Mekanizması