Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 7 Sayı 1 Yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Aysel BÜYÜKSAĞİŞ Makale
316L Paslanmaz Çelik ve Ti6Al4V Alaşımı Üzerine Sol Jel Yöntemi ile Hidroksiapatit (HAP) Kaplanması
The Coating of Hydroxyapatite ( HAP ) on 316L Stainless Steel and Ti6Al4V Alloy use by Sol-Gel Method
  Melek USAL Makale
Termoelastik-Piezoelektrik Malzemelerin Lineer Bünye Denklemlerinin Formülasyonu
Formulation of the Lineer Constitutive Equations of Termoelastic Piezoelectric Materials
  Emre KIYAK Makale
Bir Uçağın Yatış Kontrol Sistem Tasarımında Klasik ve Bulanık Denetleyici Etkileri
Effects of Aircraft Roll Control System Design with Classical and Fuzzy Controllers
  Muzaffer ERDOĞAN, İbrahim GÜNEŞ, M. Serhat BAŞPINAR. Makale
Küresel Grafitli Dökme Demir Yüzeylerinin MoSi2 ile Yüzey Modifikasyonu
Surface Modification of Nodular Cast Iron with MoSi2
  Ömer KAHRAMAN, Ahmet DEMİRER Makale
OHSAS 18001 KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI
IN THE OHSAS 18001 CONTENTS FMEA APLICATION
  İrfan Ucun, Kubilay Aslantaş, Dursun Apaydın Makale
Çok Kaplamalı Kesici Takımla Tornalama İşleminin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi
Finite Element Modelling Of Turning Process Using Cutting Tool With Multilayer Coatings
  Ramazan SELVER, Ela KATI, Mehmet Ali KARAKUŞ Makale
Akışkanın Yüzey Gerilim Hareketlerinin Dikdörtgenler Prizması İçerisinde İncelenmesi
Investigation of Marangoni Convection Flow in Rectangular Container
  Şenol OKAY Makale
Teknik Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma
A Research on Investigation of Internet Using Purposes of Technical Teacher Candidates
  Faruk ŞEN, Hakan PALANCIOĞLU, Kemal ALDAŞ Teknik Not
Polimerik Nanokompozitler ve Kullanım Alanları
  Kerim KIZILASLAN, Bahadır İŞEL, İbrahim YAVUZ Teknik Not
Dişli Çarklarda Meydana Gelen Hasar Türleri