Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi

Son Sayı Arşiv

Bu Sayının Hakemleri Sayı : Cilt 7 Sayı 2 Yıl 2010

Bu sayıda yayınlanan makaleler

  Ali Riza MOTORCU Derleme
Nikel Esaslı Süperalaşımların ve Titanyum Alaşımlarının İşlenebilirliği, II.Bölüm: Seramik Kesici Takımların Performanslarının Değerlendirilmesi
Machinability of Nickel-Based Superalloys and Titanium Alloys, Part II: Evaluation of Ceramic Cutting Tools’ Performances
  Halil İbrahim DEMİRCİ, Harun GÖKÇE Makale
Sac Metal Parçalarda Bağlama Noktalarının Bulunmasında Bilgisayar Destekli Optimizasyon Süreci
Determining Of Fixture Points By Using Computer Aided Optimization Process On Sheet Metal
  Tanju TEKER, Turhan KURŞUN Makale
AISI 430 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Isı Girdisinin Mikroyapı Üzerindeki Etkisi
Influence 0f Heat Input On Microstructure Of the Synergic Controlled Pulsed (GMAW-P) And Manual Gas Metal Arc (GMAW) Welded AISI 430 Steel Couples
  N. Sinan KÖKSAL, Göksan AKPINAR, İbrahim AYDIN Makale
AISI 1060 Çelik Malzemenin Tokluk Ve Sertlik Değerlerine Soğutma Ortamının Etkisi
The Effect Of Cooling Rate On Toughness And Hardness Of AISI 1060 Plain Carbon Steels
  Muammer GAVAS, Uğur KÖKLÜ, Yunus Emre ALPARSLAN Makale
Merkezi Delikli Al-1050 Sac Malzemenin Derin Çekme Özelliklerinin İncelenmesi
The Investigation of Deep Drawing Features of Al-1050 Sheet with a Central Hole
  İsmail YABANOVA, Sezai TAŞKIN, Hüseyin Ekiz, Hasan Çimen Makale
Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü
Control of a mechatronic system over the Control Area Network
  F.atih Ay, M. A. Arslan Makale
PEM Tipi Yakıt Hücreleri İçin Grafit-Polimer Kompozit Bipolar
Development of Graphite-Polymer Composite Bipolar Plate For PEM Type Fuel Cells
  Serhan AÇIKEL, Tuncay KARAÇAY, Nizami AKTÜRK Teknik Not
Sürekliform Baskı Makinası Fan ArızasınınTitreşim Sinyali Yardımıyla Kestirimci Bakım Analizi